Britským školním dětem vymývají mozky hluboce Zelenými ekologistickými osnovami, které jim plní hlavy „zmatkem, ignorancí a strachem,“ říká nová studie od Nadace politiky globálního oteplování. Tato zpráva od vědeckého spisovatele Andrew Montforda a statistika Johna Shade zjišťuje, že „eko-aktivismus“ dostal už nejméně tři desetiletí ve školách volnou ruku. Děti povzbuzují, aby se staly „malými politickými aktivisty“, jejichž povinností je „zachránit planetu“ přinejmenším vyvoláváním tlaku na svoje rodiče.


Tuto agendu lze nalézt při vyučování v celém průřezu – ne jen ve zjevně relevantních předmětech jako věda nebo zeměpis, ale v nevztahujících se oblastech jako francouzština, matematika a angličtina. To ovlivňuje vše od exkurzí (často s ekologistickou problematikou jako je „udržitelnost“) po projekce a promítání filmů (Nepohodlná pravda; Věk stupidity; Den poté) a i tím, jak děti skládají zkoušky (kde se automaticky dávají známky, jen těm dětem, které „správně“ určí oxid uhličitý jako hlavní hrozbu životnímu prostředí).

Stopu této prohnilosti lze sledovat přinejmenším do roku 1984, kdy Herber London napsal – Proč lžeme svým dětem?

London ve svém úvodu napsal:

[quote align="center" color="#999999"]

Jednou jsem před asi rokem přišel domů z university, abych našel svou starší dceru – tehdy 13 letou – se slzami kanoucími jí po tvářích… Když jsem zkoušel jemně zjistit, proč brečí, tak Staci řekla: ‚Protože nemám budoucnost.‘ Předložila mi rozkládací grafiku ukazující, jak je ta budoucnost, co ji čeká, ponurá – nebo vlastně vůbec žádná – … všude samé hladovění … přelidnění … vzduch zamořený tak strašlivě, že všichni budou nosit plynové masky … zahumusené řeky a potoky … s tajícími polárními ledovými příkrovy a se zničením pobřežních měst celého světa… s epidemií rakoviny vyvolanou poničenou ozónovou vrstvou…[/quote]

Tohle vymývání mozků se ještě rozšířilo po Summitu Země v Riu v roce 1992 s pomocí a s podněcováním užitečných idiotů z konzervativní vlády Johna Majora, jako byl bývalý ministr životního prostředí John Selwyn Gummer (teď lord Gummer, prominentní eko-aktivista a investor do Zelených technologií); aby se to pak ještě zhoršilo s labouristickou vládou Tonyho Blaira, která zřídila i nevládní spolek za vládní peníze, aby radil s „trvale udržitelným“ vzděláváním, což vyústilo v to, že studie o trvale udržitelném rozvoji se staly povinnými součástmi výuky zeměpisu, vědy, technických konstrukcí a technologie i občanské nauky.

K ekologistickým iniciativám popisovaným v této zprávě patří Projekt klimatické změny ve školách, který děti podněcoval, aby špehovaly své rodiče jako mladí operativci Stasi. Hodnotící zpráva vydaná v roce 2009 pak uvedla:

[quote align="center" color="#999999"]

Skutečně úspěšnou aktivitou v této oblasti byly „Klimatičtí policisté“, tj. akce vedená nPower. Po interaktivní akci ve škole dostali žáci zápisníky ve stylu policejních vyšetřovatelů a do něj mohli ‚zapisovat‘ sebe, přátele nebo členy rodiny, pokud je viděli při plýtvání energií nebo provádění jiných ‚ke klimatu nepřívětivých‘ aktivit.[/quote]

K předmětům, které byly zkorumpovány ekologistickou propagandou, patří:

Zeměpis

Ukázkový odstavec z revizní příručky GCSE

Klimatická změna není čímsi, k čemu dojde v budoucnosti – k té dochází teď! Katastrofy, jako těžká sucha v Nigeru, v sub-saharské Africe v letech 2005-6 a 2009, které rozvrací lidské životy ještě více a ještě častěji. A tohle se bude zhoršovat.

Angličtina

Z revizní příručky GCSE

Přívlastky popisují věci a lidi‚

Globální oteplování je špatné‘ – Příliš nudné – nulová úroveň vyvolání alarmu‚

Globální oteplování je vážná a velice znepokojivá záležitost‘ – Daleko lepší – tyto přívlastky udělají na zkoušejícího dojem.

Francouzština

Z francouzského textu úrovně A (s překladem)

Plus personne ne peut le nier, les scientifiques sont unanimes, et nous le constatons chaque jour: jamais dans l’histoire de l’humanité, les menaces n’ont été aussi grandes…Ce sont l’air, l’eau, le sol, le climat…les animaux que nous sommes en train de massacrer méticuleusement.

Toi et tes ami(e)s, vous avez rendez-vous avec l’histoire. Devenez des consomm’acteurs’ avertis…et soyez avocats de la vie et citoyens de la Terre…

Nikdo už to nemůže popírat, vědci jsou zajedno a i my to vidíme každý den: nikdy v historii lidstva nebylo nebezpečí tak obrovské… Postupujeme v kurzu k důkladnému zničení vzduchu, vody, klimatu … a živočišstva.

Vy i vaši přátelé mát schůzku s historií. Buďte odpovědnými spotřebiteli … a zastávejte se života a občanů Země…

Ekonomie

Vzorová otázka:

Vysvětlete, proč by měly bohaté země poskytovat chudým, rozvojovým zemím peníze, aby tyto mohly snížit své emise CO2.

Náboženské studie

Vzorky otázek:Vysvětlete dva důvody, proč mají mnozí nábožensky založení věřící starosti o klimatickou změnu.Vysvětlete akce, k jakým by zbožní lidé mohli přikročit, aby se postarali o planetu.

Fyzika

Příklad odpovědi GCSE považované za ohodnotitelnou nevyšší známkou podle známkovacího výboru AQA:

Myslím si, že větrné turbíny jsou dobrá myšlenka, protože oteplování způsobené spalováním uhlí je narůstající problém a je třeba to zastavit.

Autoři zprávy dospívají k závěru:

Závažnost toho, co jsme spatřili, lze těžko přecenit. Skutečnost, že schopnost dětí složit zkoušky – a tudíž dosáhnout budoucnosti a výhledu na život – je zjevně závislá na tom, zda jsou schopny předvést se s vírou v klimatickou změnu je bolestivou připomínkou života v komunistické éře ve Východní Evropě nebo Maově Číně. Politici se zjevně tohoto procesu vzdali a v podstatě vydali většinu osnov Zeleným aktivistům. Otázka, zda to, co se ve škole učí, je vědecké nebo politické, vyvážené nebo zaujaté, pravdivé nebo falešné vypadá, že zůstává bez přezkoumání.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: breitbart.com