Poslední návrh na vtírání do našich soukromých životů a na kontrolu nad nimi je hlášen z webové stránky Liberal od Nadace za svobodu Friedricha Neaumanna. (ilustrační foto) V severním přístavním městě v Brémách, pouhou hodinku jízdy od domova NoTrickZone, si tamní činitelé teď snaživě hrají na zachránce planety a nadšeně obětují město závazkům na omezení uhlíkové stopy o 40% do roku 2020 v porovnání s úrovní roku 1990.  A jak se to udělá?


Liberal to píše:

[quote align="center" color="#999999"]

„Jedním z plánovaných opatření je: ‚Zákaz elektrického topení.‘ To, co zní jen jako jedno z obvyklých přiložení do zeleného ohně zákazů, ve skutečnosti nabývá úplně novou kvalitu. Navržený zákon Radního pro životní prostředí Joachima Lohseho předjímá systém monitorování, který umožní zjištění a potrestání narušitelů. Podle deníku Weser-Kurier budou činitelé ‚ve službě ze své funkce vstupovat na soukromý majetek a vcházet do soukromých budov.‘ Ustanovení Německé ústavy o nenarušitelnosti domovní svobody budou v tomto ohledu omezena.“ [/quote]

Liberal dodává:

[quote align="center" color="#999999"]

„Lohse tu nezřizuje nic menšího než ekologistickou policii.“ [/quote]


Jak už bylo zmíněno, navržený zákon města Brém by samozřejmě byl v rozporu s Článkem 13 Německé ústavy, která garantuje soukromým osobám „nenarušitelnost domova.“ Ale ve městě Brémy, které vede koalice ochranou klimatu posedlých socialistů a zelených, není taková drobnost, jako je ústavní právo, ničím, co by mohlo zastavit jejich štvanici na elektrické radiátory, když je to součástí jejich mise na záchranu planety. Konec konců zlepšení uhlíkové stopy města a podpora trvalé udržitelnosti je daleko životně důležitější než dodržení Spolkové ústavy.

V jejich zvrácených myslích je vyloučení vlastnictví elektrického topení daleko důležitější než platnost základních ústavních práv.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: notrickszone.com