Teď se už mohou plány na uvalení aparátu cenzury a masového dohledu realizovat. Americké ministerstvo obchodu v pátek uvolnilo svou držbu Internetu. Dohled ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, bude příští rok předán „globální internetové komunitě“. ICANN vydával podle kontraktu s ministerstvem obchodu doménová jména od roku 2000.  Spojené státy hrály při správě internetových technologií vůdčí roli, ale v posledních několika letech narazily na tlak globalizovat správu Internetu.


„Nepřijmeme návrhy na náhradu role NTIA vládou vedeným nebo mezivládně vedeným řešením,“ řekl šéf National Telecommunications & Information Administration Larry Strickling. NITTA je agentura v rámci ministerstva obchodu.

Během Světového summitu o informační společnosti před více než desetiletím padly návrhy, že nad internetem by neměly mít vlády příliš mnoho kontroly. „Mezinárodní správa Internetu by měla být vzájemná, transparentní a demokratická s plným zapojením vlád, soukromého sektoru, občanské společnosti a mezinárodních organizací.“

Během let mezi tím se ke kontrole nad Internetem tlačily Spojené národy a Evropská unie. Během loňského shromáždění Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) v Dubaji, to je telekomunikační pobočka Spojených národů, padaly požadavky, že pravidla správy internetu se musí přepsat. Mezinárodní organizace konkrétně navrhovaly úřad pro hlubokou inspekci paket, kterému by bylo dovoleno monitorovat a cenzorovat obsah Internetu. Spojené státy na protest z konference odešly.

Hamdoun Toure, generální tajemník ITU vydal v květnu 2013 čtvrtou a poslední zprávu ITU/WTPF-13 načrtávající základy pro správu internetu a regulační záležitosti. Zpráva volala po vytvoření „Globálních principů správy a využívání Internetu“ a navrhuje řešení otázek přípravy a „využívání Internetových zdrojů k účelům, které jsou v souladu s mezinárodním mírem, stabilitou a bezpečností.“

Navržené změny podpořily Čína, Rusko, Brazílie, Indie a další členové OSN.