Gigant sociálních médií kolaboruje s uchvatiteli zbraní na cenzuře podpory pro Druhý ústavní dodatek. Facebook v současnosti spolupracuje se dvěma proti-zbraňovými skupinami na dalších restrikcích diskusí o tématu palných zbraní na všech stránkách tohoto sociálního média. Poté, co Starostové proti ilegálním zbraním a Mámy dožadující se akcí strávili poslední měsíc tlakem na cenzuru stránek se zbraňovou tématikou na Facebooku, tak společnost podle proti-zbraňové publikace Venture Beat nakonec souhlasila s přehodnocením současné politiky.


Insider této publikace řekl, že rozhovory probíhající mezi skupinami kontroly zbraní a Facebookem dosahují „pokroku“ a že už dosáhli dohody, která se teprve bude muset uvolnit.

Mámy dožadující se akcí, které se v prosinci staly oficiálním partnerem MAIG, začaly tlačit minulý měsíc na Facebook, aby změnil postoj k palným zbraním.

Tato proti-zbraňová skupina dokonce vyrobila video zacílené na „zahanbení“ Facebooku za to, že svým členům dovoluje vystavovat obrázky palných zbraní a soukromě je prodávat, i přes skutečnost, že takovéto transakce jsou ve velké většině států zcela legální.

Ale tyto skupiny se tím se svými útoky na zbraňová práva nezastavily.

Minulý měsíc starosta New Yorku odhalil, že skutečný cíl těchto organizací je celonárodní zákaz zbraní.

„Netrvalo dlouho, než došlo k uvědomění, že agendou MAIG je daleko více než zbavit se pachatelů s ilegálními zbraněmi,“ napsal do Poughkeepsie starosta N.Y. C. Tkazyik. „Pod záminkou pomoci starostům potýkat se s epidemií zločinu a drog bylo záměrem MAIG prosazovat konfiskace zbraní od zákona dbalých občanů.“

Podobně i tlak od těchto skupin k donucení Facebooku cenzorovat prodej legálních zbraní pouze povede k naprostému zákazu diskusí o palných zbraních na stránkách sociálních médií.

A Facebook má bohužel už dlouhou historii cenzury prohlášení podporujících svobody a zákazů uživatelům, aby podporovali základní lidskou volnost.

Facebook loni deaktivoval facebookovou stránku pensylvánského obchodu se zbraněmi poté, co vlastník obchodu oznámil, že má v úmyslu dát do tomboly AR-15.

Navíc koncem roku 2012 Facebook suspendoval přinejmenším 20 účtů provozovaných jednotlivci na alternativních médiích během 24 hodinového období s tvrzením, že porušovaly „politiku Facebooku.“

Tato společnost rovněž zakázala obrázky, které obsahovaly citace Mahátmá Ghádího vysvětlujícího, jak Britové během své vlády nad Indií odzbrojili obyvatelstvo.

A tento gigant sociálních médií varoval Darrina McBreena z Infowars, aby v roce 2011 nevyjadřoval své politické názory a dokonce v roce 2010 vymazali oficiální stránku Alexe Jonese kvůli obrázku Gadsdenovy vlajky.

Tohle nejsou izolované incidenty; Facebook běžně cenzuruje politické příspěvky s odůvodněním, že porušují „Prohlášení o právech a odpovědnosti.“

Ale tím, že dokonce tlačí na agendu kontroly zbraní, Facebook jen urychlí svůj současný úpadek, jelikož miliony vlastníků zbraní opustí tuto mediální stránku.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com