Těšit se dobrému zdraví znamená do značné míry být v rovnováze. Jíst dostatečně, ne však příliš; mít dostatek pohybu, nepřehánět to však; hlídat si krevní tlak, hladinu cukru v krvi a hmotnost – vše má být v rovnováze. Zdraví rovněž značně souvisí s vyrovnanou hladinou pH. Míra pH určuje kyselost či zásaditost dané věci. V případě zásaditých potravin nás zajímá pH našeho těla. …


Zdravé tělo přirozeně udržuje hladinu pH v rovnováze. Jestliže například konzumujeme potraviny, které jsou vysoce kyselé, naše tělo se to snaží napravit a dosáhnout vyrovnané hladiny pH. Míra pH se pohybuje na stupnici od 0 do 14. Úroveň 7.0 se považuje za neutrální; 0 znamená totální kyselost, 14 totální zásaditost.

Naše krev má být lehce zásaditá, s pH mezi 7.35 a 7.45. Z některých výzkumů ovšem vyplývá, že dnešní výživa, sestávající většinou ze zpracovaných potravin, vytváří kyseliny, a tudíž vede k chorobám.

Potraviny vytvářející kyseliny mohou způsobovat selhání ledvin a jater, případně zvyšovat riziko cukrovky.

Ze studie Arizonského respiračního centra na Arizonské univerzitě vyplynulo, že potraviny bohaté na kyselé látky (často ty, které obsahují přemíru zvířecích proteinů a soli a málo ovoce a zeleniny) mohou způsobovat „subklinický stav metabolické acidózy“, případně zvyšovat riziko rakoviny.

Chceme-li zůstat v rovnováze, měli bychom jíst zásadité potraviny, které dokážou kompenzovat kyselost „moderních“ potravin.

Zde je seznam nejkvalitnějších zásaditých potravin:
Loading...