Podle zpráv šířených na internetu následující fotografie zachycují krvavý masakr delfínů calderonských na Faerských ostrovech. Ze zpráv vyplývá, že Faerské ostrovy „patří“ k Dánsku, a proto by Dánsko mělo vraždění zastavit. Fotografie jsou autentické a není pochyb o tom, že na nich jsou delfíni zabíjeni. Dánsko však za tyto masakry není zodpovědné a zloba namířená proti této zemi je kontraproduktivní a nespravedlivá. Přestože Faerské ostrovy jsou stále součástí Dánského království, jsou do značné míry autonomní. Od roku 1948 se Faerské ostrovy těší značné nezávislosti na Dánsku.


Obyvatelé ostrovů sami rozhodují o většině svých záležitostí, vyjma zahraničních věcí, právního systému a obrany. A zatímco Dánsko je členskou zemí Evropské unie, Faerské ostrovy v ní nejsou. Dánsko tudíž nemůže jen tak do problému zasáhnout a vraždění delfínů zastavit. Mezinárodní odpor vůči těmto rituálům by tedy měl mířit přímo na obyvatele Faerských ostrovů.

Faerské ostrovy se skládají z mnoha malých, obydlených ostrovů. Každý rok jsou na nich zabity stovky delfínů calderonských. Tyto hony nejsou komerční a může se jich zúčastnit kterýkoli obyvatel ostrovů. Když se hejno delfínů objeví u pobřeží, jsou vysláni poslové, aby informovali obyvatele o tom, o který konkrétní ostrov se jedná. Formace malých lodí pak zažene delfíny k pobřeží, a když se dostanou na mělčinu, obyvatelé ostrovů je začnou zabíjet. Speciální velrybářský nůž se používá k přeseknutí páteře u hřbetní ploutve. Na webových stránkách Faerských ostrovů týkajících se lovu velryb je proces zabití popsán.

Tento rituál se na Faerských ostrovech odehrává stovky let a obyvatelé ostrovů jej považují za důležitou součást své kultury. Zabíjení se účastní jen muži, zatímco ženy rituál sledují. Masakr delfínů pobouřil celý svět a ochránci přírody a zastánci práv zvířat je odsuzován jako zbytečný a barbarský. Obyvatelé Faerských ostrovů přesto vášnivě brání své právo v tomto rituálu pokračovat.

Následující petici již podepsaly tisíce lidí, podpisů však stále není dostatek a nechutný rituál je dále prováděn. Proto je dobré, abyste petici podepsali a vyzvali k jejímu podpisu další lidi.

Zabíjení jiných živých tvorů není známkou dospělosti, ale jen znakem masové krutosti. Jestliže brzy neskončí, tento unikátní druh delfínů vyhyne.

Zpracoval: Tomáš Piňos