Teror, který je páchán v Sýrii poukazuje na spolupráci mezi Frontou Al-Nusra a ostatními teroristickými organizacemi, které jsou podporovány finančně, logisticky a dodávkou zbraní od Saudské Arábie, Kataru, Turecka, Francie a Spojených států amerických. Katarská televizní stanice Al Jazeera uvedla rozhovor moderátora Tajsír Alůny (souzeného ve Španělsku za spolupráci s al-Káidou) s tzv. Abu Mohamed Al Jolany, vůdcem organizace Fronty Al-Nusra, která je na seznamu teroristických organizací OSN.


Během rozhovoru Jolany řekl, že plán Fronty Al-Nusra je starý a že souhlas, aby Fronta vnikla do Sýrie byl vydán od štábu "státu Islámský Irák". Toto rozhodnutí bylo v úmyslu organizace  al-Káida  již dlouho.

Jolany řekl, že se dostali do Sýrie v srpnu 2011 a to potvrzuje prohlášení syrské vlády, které nenašlo pochopení.

Jolany dále řekl, že oni jako Fronta Al-Nusra pokud by byla Sýrie osvobozena, tak bude ovládána podle islámského práva Al Šaria. Právo na vládnutí by měli pouze lidé, kteří s tímto právem souhlasí. Co se týká menšiny Jolany podotkl, že budou mít podle práva Al Šaria nějaké povinnosti a že budou zrušeny veškeré občanské zákony.

Jolany se v rozhovoru dále zmínil o tom, že lidé nemají jinou možnost než přijmout jeho bojovníky (mužahidin).

Postoj Fronty Al-Nusra a ostatních islámských organizací je odlišný a nesouhlasí s ženevskou konferencí a anis politickými řešeními Krize v Sýrii. Považuje každého účastníka konference za nepřítele.

Jolany dále řekl, že pokud by ženevská konference shledala řešení syrské krize, on a jeho Fronta nebudou souhlasit a podle něj ti, kteří by v Ženevě o tomto jednali nemají realistický vliv v Sýrii. Toto potvrzuje, že islámské organizace nepřipouštějí žádnou domluvu a chtějí vše vrátit do období Osmanské říše kdy vládl Sultán.

Jolany uvedl, že spor mezi Frontou Al-Nusra a " islámským státem Irák a Levanty " je spor mezi bratry v jednom bytě a tento spor už řeší "Al Amir Ajman Al Zawahiri". A tohle znamená, že organizace al-Káida je v podstatě organizace, která provozuje tyto islámské organizace, jež bojují na syrském území s regionální a západní podporou.

Jolany potvrdil, že instrukce, které mají organizace Fronta Al-Nusra a ostatní teroristické organizace v rámci islámské fronty, mají přímo od vůdce al-Káidy Ajman Al Zawahiri.

Je všeobecně známo, že teroristická organizace Islámská fronta je ve vztahu se známými politickými osobnostmi Saudské Arábie a Spojených států amerických. Islámská fronta páchala mnoho terorictických vražd s náboženským podtextem.

Stojí za zmínku, že charta Islámské fronty ukazuje v rámci představení celé fronty, že chce změnit celý režim, to znamená zcela od základů a vybudovat islámský stát kde vládnou islámská práva Al Šaria, která budou jediným základem práv státu.

Cílem tohoto státu je zabudovat ve společnosti jen islámskou identitu a to znamená, že všechny menšiny přijdou o svá práva. Charta Islámské fronty jasně poukazuje na to, že Bůh je zdrojem práv, a proto každá politika nemůže být uznána.

Islámská fronta neuznává demokracii ani parlamenty, protože podle jejich charty je vládnutí právem jen pro Boha.

Vzhledem k rostoucím teroristickým činům a v rámci spolupráce proti terorismu nesmí jakýkoliv stát, který je členem OSN organizovat teroristické činy v jiných státech nebo vést k provokaci teroristických činů.

V rámci rostoucí propagace Wahabského takfirského myšlení a po seznámení se s různými materiály, které propagují kulturní zastupitelství Saudské Arábie v mnoha státech upozorňuje Sýrie na nebezpečí těchto materiálů, které devastují myšlenky dětí a ukazují dětem, že křesťané a určité sekty v Islámu jsou "nevěřící" , a že musí devastovat hřbitovy a všechny historické monumenty jak se tomu děje momentálně i v některých oblastech na severu Sýrie kam vnikly teroristické skupiny.

Režim Saudské Arábie věří v univerzálnost Wahabských myšlenek, a proto posílá teroristy a takfiristy do celého světa. Kvůli tomuto je dnes Saudská Arábie hlavním zdrojem terorismu ve světě.

Režim Saudské Arábie učí svůj lid jazyku nenávisti vůči ostatním a předává jim kulturu extremismu a násilí.

Saudská Arábie je zdrojem "takfirské fatua", kterou předávají duchovní podporováni saudskými penězi a to poté vede k teroristickým sebevraždám.

Syrská arabská republika upozorňuje celý svět na toto nebezpečí a vyzývá k boji proti černým takfirským wahabským myšlenkám a představitelům zodpovědným za tyto myšlenky. Nikdo na světě nemůže být v bezpečí před teroristickými činy včetně zemí, které posílají teroristy do Sýrie a jiných států.