Je informační doba a z internetu se stal výborný nástroj na sdílení a shromažďování, aby se šířilo povědomí o nutnosti podstoupit potřebné kroky ke globální změně. V tomto emailu od PETY (People for the Ethical Treatment of Animals = „Lidé pro etické zacházení se zvířaty“), v němž vyjadřují svůj zájem o spolupráci v šíření zpráv o celosvětových krutostech páchaných na zvířatech. Jedná se o další příklad alternativních médií pracujících společně jako tým. Všem by nám mělo dojít, že usilujeme o společný cíl, a potenciál, který máme, když se do problému opřeme společně, je bez limitů. PETA provedla průzkum nafilmovaného masového zabíjení korýšů, jako jsou právě humři, kteří byli trháni a vařeni ve vodě zaživa pro restauranty Linda Bean’s Maine Lobster.


Humři a krabi cítí bolest. Humři nemají centrální nervový systém – ale namísto toho mají ganglie, neboli masy nervové tkáně, rozprostřené po celém těle – takže jejich smrt může být prodloužená. Jejich nervový systém funguje i poté, kdy je zvíře roztrháno.

Okolo 2,3 milionů humrů a nespočet krabů bude zabito v tomto podniku pouze za letošní rok. Není správné, aby zvířata musela trpět takovým osudem.

Zvířata mají své vědomí, a to je něco, co se projeví naprosto zřejmě, když s nimi trávíte nějaký čas. Jsou nám podobní v tom smyslu, že mají svou mysl, vnímají a leckdy se chovají altruisticky. Dokonce i mainstreamová média hlásí, že zvířata disponují vědomím.

Je jasné, že konzumace zvířat má své pevné místo v celé lidské historii, ale kdysi, kdy byla lidská rasa řízená duchem, a ne egem, zvířata byla zabíjena pouze v nutnosti. Lidé jim dokonce děkovali, a ukládali je s úctou k odpočinku. Dnes je to naprostá celosvětová genocida.

Toto video je extrémně názorné, v mnoha případech zobrazuje reakci poté, co je zvíře trháno na kusy. Začne se prudce hýbat a očividně prožívá neskutečnou bolest. Toto video možná není nutné si pouštět, ale pokud se divákovi nebude líbit, co vidí, možná pomůže s tím něco udělat.