Drazí přátelé! Jsme na prahu nového roku 2014. Za několik minut vykročíme z dneška do budoucnosti. Oslavy tohoto krásného svátku jsou jednou z našich největších a nejsrdečnějších tradic. Předává se z generace na generaci a sdružuje nás všechny. V uplynulém roce jsme měli dost problémů a byli jsme nuceni reagovat na vážné výzvy, včetně takové jako bestiální teroristické útoky ve Volgogradu a nevídané svým rozsahem živelné pohromy na Dálném Východě. Ve dnech zkoušek bylo Rusko vždy jednotné a stmelené.


V letošním roce se obracím na vás, drazí přátelé, nikoli z Kremlu, jako obvykle, ale z Dálného Východu, kam jsem přiletěl, abych uvítal příchod nového roku s těmi, kdo odvážně s důstojně obstáli v boji se živlem, ale nemají zatím možnost oslavit svátek u sebe doma, a abych spolu s nimi blahopřál celé zemi, abych pronesl přípitek na náš lid, na zdraví všech, kdo sebeobětavě bojovali se záplavami, kdo projevili milosrdenství a nezištnou štědrost. Drazí přátelé! Uctíme památku obětí krutých teroristických útoků a budeme tvrdě a důsledně pokračovat v boji s teroristy do jejich úplné likvidace. Podpoříme všechny postižené, učiníme všechno, co jsme naplánovali, obnovíme a postavíme všechno, co jsme hodlali obnovit a postavit.