Závěry expertů o smrti Jásira Arafata v roce 2007 potvrzují podezření, že byl otráven poloniem, prohlásila jeho vdova Suha. Výzkum prováděla laboratoř ve Švýcarsku. „Odhalili nám politickou vraždu“, řekla. Panarabská televize al-Arabíja upřesňuje, že obsah radioaktivního polonia v Arafatových ostatcích přesahovalo osmnáctkrát normu. Podle oficiální verze bývalý palestinský vůdce zemřel v roce 2004 ve Francii na rozsáhlou mrtvici, avšak v červenci minulého roku švýcarští odborníci na osobních věcech a oblečení Arafata objevili radioaktivní polonium.