Co má společného Liborgate a manipulace kapitálových trhů Fedem, čínské hromadění zlata a nedávná jednoznačná odhalení špehování NSA? V určitém okamžiku, než se z nich stala fakta, bývaly „konspiračními teoriemi“, stejně jako jsou Svobodní zednáři, Ilumináti, McCarthyovské hony na čarodějnice, 11.9. a mnoho dalších. Ty samé teorie, které – teď se nesmějte – jsou teď součástí studie Cambridge University s názvem Konspirace a demokracie, která se zabývá šířením „konspiračních teorií“ a tím, co nám to říká o důvěře v demokratické společnosti, o rozdílech mezi kulturami a o společnostech, i o tom, proč se konspirační teorie (zjevně před tím, než se z nich stanou fakta) objevují v určitých momentech historie.


Ale v jádru, pokud konspirační teorie přetrvají, jako to shrnuje BBC, tak nakonec zničí demokracii.

Protože údajně to není korupce v horních vrstvách vlády, konečná uzurpace moci určitých globalistických peněžních skupin „co nikdy nepropásnou dobrou krizi bez využití“, které rabují bohatství od toho, co zbylo ze střední třídy a předávají to nahoru přes latentní inflaci, tržní bubliny a kapitálová zhodnocení k tomu 1% na vrcholku pyramidy bohatství společnosti (v USA) nebo klepto-fašisté, nevolené skupiny byrokratů usilující o „vyšší dobro“ i přes naprosté rozervání sociálního pletiva (v Evropě), které jsou hrozbou demokracii.

Nikoliv – vidíte, jsou to zlé konspirační teorie a ti teoretici, kteří je spřádají, kdo jsou největší hrozbou „demokratického“ způsobu života.

BBC má ještě více zábavných, i když potenciálně hrozivých, věcí na cestě:

[quote align="center" color="#999999"]

„Důvodem, proč máme konspirační teorie, je to, že vlády a organizace občas fakt konspirují,“ říká fejetonista Observer a akademik John Neughton. Bylo by chybou odepsat všechny konspirační teoretiky jako „šílence s očima navrch hlavy“ se „zanedbanou osobní hygienou a zápachem z úst,“ řekl v debatě na Festivalu idejí na Cambridge University. Ne všichni jsou „potrhlí“. Pro ty z nás, co se pokouší najít smysl ve složitém světě, je těžké dopracovat se k tomu, kterou část konspiračních teorií si podržet a kterou zahodit.

Pan Naughton je jedním ze tří hlavních vyšetřovatelů ve významném projektu Cambridge University k prozkoumání dopadu konspiračních teorií na demokracii.

Obecně je internet považován za jednu z hlavních hnacích sil za nárůstem konspiračních teorií, ale pan Naughton říká, že bylo provedeno jen málo výzkumů o tom, zda je tomu opravu tak. Plánuje porovnat internetové teorie o 11.9 s před-internetovými teoriemi o zavraždění Johna F. Kennedyho.

Podobně jako jiní výzkumníci mu dělá starosti, nebo je z ní už spíš znavený, ponor do temnější hlubiny konspiračního světa.

„V tom okamžiku, kdy se ponoříte do povídání o JFK a v tom okamžiku, kdy přičichnete k povídání o 11.9, začnete ztrácet vůli k životu,“ řekl posluchačům v Cambridge.

Podobně jako sir Richard Evans, který vede ten projekt Konspirace a demokracie, i on zoufale zdůrazňuje, že cílem není dokázat nebo vyvrátit určité teorie, ale jen prostě prostudovat jejich dopad na kulturu a společnost. [/quote]

Dopad na kulturu a společnost… a pak soudit: protože, když nebesa odpustí, ty slovutné instituce vyššího vzdělání, jakou je Cambridge – jsou líhní mnoha státistických myslitelů – kteří shledávají konspirační teorie být nebezpečím pro pěknou, poctivou, demokratickou společnost… takže pak co?

[quote align="center" color="#999999"]

Proč jsme jimi tak fascinováni? Podvrací důvěru v demokratické instituce?[/quote]

Ne, ale daleko lepší otázkou je, zda konspirační „teorie“ přinejmenším, dokud nejsou potvrzeny, jednoduše neuspokojují poptávku těch pozorovatelů s daleko skeptičtějším pohledem na svět, než to, čím je krmí lžičkou komplicové z médií, jejichž výhradním účelem je udržet si a rozhojnit – tudíž se z nich obohatit – reklamní dolary od těch ze status quo? A je to dlouhé pracné šťourání se ve všem, co prýští z mocenských institucí tak špatná věc, nebo mají být lidé jednoduše příliš líní, aby mysleli sami a nechávat to na vládě, přinejmenším do té doby, než nás ten řečený „kognitivní soutsourcing“ jako v roce 2008 dovede ke druhé velké depresi?

[quote align="center" color="#999999"]

David Runciman, profesor politiky na Cambridge University, třetí hlavní vyšetřovatel lační po dovedení myšlenky o tom, že většina konspirací jsou ve skutečnosti „zmetky“, k explozivní účinnosti.

„Hranice mezi zmetkem, konspirací a konspirační teorií je daleko rozplizlejší než, jak se na to konvenčně nahlíží, že si mezi nimi máme vybrat,“ řekl na Festivalu idejí.

„Existuje konvenční pohled, že tu máte ty konspirátory, co jsou tím druhem zlověstných, zlovolných lidí, kteří vědí, co dělají, a pak ty konspirační teoretiky, kteří příležitostně zakopnou o pravdu, kteří jsou ale celkově paranoidní a potrhlí. „Konspirátoři jsou ve skutečnosti často paranoidní a potrhlí konspirační teoretici, protože ve své snaze o zakrytí zmetkovitosti toho, co rozprostřeli po webu, do čehož svým sebe-ospravedlňováním vtělují některé gigantické konspirace, pokoušející se odhalit jejich konspirace.

„Myslím si, že tohle konzistentně platí i u spousty politických skandálů, včetně Watergate.“ [/quote]

Takováto „složitá“ a hluboce introspektivní teorie – je vskutku čímsi, s čím může přijít pouze profesor z Cambridge.

[quote align="center" color="#999999"]

Runciman rovněž zkoumá, zda tlak na větší otevřenost a transparentnost ve veřejném životě spíše neživí konspirační teorie, než aby je dusil.

„Může tomu být i tak, že jednou z věcí, která přiživuje konspirační teorie stejně jako mlčení, je nadmíra informovanosti. A když je všude kolem spousta informací, tak pro lidi začne být snadnější najít způsob, jak dospět k závěru, k němuž dospět chtějí.

„Plus, nemusíte být zvláštní cynik, abyste uvěřil, že ve věku vládní otevřenosti budou vlády ještě opatrněji udržovat v utajení ty věci, které utajit chtějí. Požadavek na otevřenost vždy spolu s větší otevřeností vytváří větší tajnůstkářství.“ [/quote]

Myslíte … že stejně jako špehování všech od NSA stojí bok po boku s tím, co všichni vědí? Nebo to znamená, že ta falešná transparentnost v záležitostech Fedu není ničím jiným než klamným cílem k odvedení pozornosti od skutečných záměrů Fedu někam jinam? Nemožné.

Tím říká, co to je v určitých případech být obviněn z konspirační úchylky, když se trošku tak nějak podíváme, kam až by to mohlo dojít za pár let, tak závěry Cambridgeské studie (která určitě vrhne na všechny ty paranoidní a šílení konspirátory obviňující světlo, že jsou hodni „sociální izolace“), se eskalují tak, aby uvalily na každého, kdo bude shledán jako přechovávač „konspiračních“ myšlenek, vazbu a uvrhli ho do nějaké žalářní kobky s odpíráním WIFI, kterou místní pobočka vlády Velkého bratra vytvoří přesně pro tuto odpornou podtřídu lidstva.

Ale prozatím – pryč od konspirací … a vrhněme se na odhalování hlubokých lží pod povrchem „demokracie“ – jelikož média mainstreamu jednoduše odmítají něco tady tím samým paranoidním a šílených štětcem vyobrazovat – tak se koukejte rychle přeorientovat na to „zlé nedemokratické impérium,“ kterým je Rusko…

Tyler Durden

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  zerohedge.com