Hlásná trouba britského establishmentu BBC je opětovně čele vojů. Tentokrát je to o největší hrozbě demokracii dneška. Ne, nejsou to teroristé. Ne, nejsou to islamisté. A ani to nejsou Západem instalované diktátorské režimy po celém světě. Tím novým nepřítelem jsou konspirační teoretici. To jsou ti, kdo kladou otázky svým vládám. To jsou ti, kdo nachází fakta a konfrontují s nimi mainstreamové lži a lháře jako BBC. V podstatě, jste to vy … a já.


Dovolte mi, abych ze všech těch vycpávek vyhrábla z té zprávy BBC jen pár výmluvných výňatků, co vám budu prezentovat:

[quote align="center" color="#999999"]

Rozbíjí konspirační teorie demokracii?

Čím více máme informací o tom, co mají vlády a korporace za lubem, tím méně jim důvěřujeme. Zničí nakonec konspirační teorie demokracii?

Pan Naughton je jedním ze tří vedoucích vyšetřovatelů v novém velkém projektu Cambridge University, co vyšetřuje dopad konspiračních teorií na demokracii.

David Runciman, profesor politiky na Cambridge University, je třetím hlavním vyšetřovatelem, a ten lační po explozivním předvedení myšlenky, že většina konspirací jsou ve skutečnosti „zmetky“.

„Ti konspirátoři jsou ve skutečnosti často paranoidními a potrhlými konspiračními teoretiky, protože ve snaze zakrýt tu zmetkovitost toho, co rozprostírají po webu, v čemž jejich sebe-ospravedlnění představuje určité obrovité konspirace pokoušející se odhalit jejich konspirace.“ A o tom si myslím, že neochvějně platí i ve spoustě velkých politických skandálů, včetně Watergate.“

Rovněž zkoumá, zda tlak na větší otevřenost a transparentnost ve veřejném životě spíše konspirační teorie nepřiživuje, místo aby je dusil… „Možná, že jednou z těch věcí je i to, že konspirační teorie se zrovna tak jako z mlčení živí i z přemíry informací. A když je všude spousta informací, tak je pro lidi snadnější najít si způsob, aby dospěli k závěru, k němuž dospět chtějí.

[/quote]

O čem to opravdu mluví?

Co to opravdu prezentují? Pár věcí.

1) Zpochybňování oficiálních historek, bez ohledu na to, jak doklady a historie dokazují, že jsou falešné nebo přehnané, snižuje důvěru ve vládu a vládní činitele. A to je hrozbou pro establishment a jeho operace prostřednictvím státu. Je to tudíž hrozbou demokracii. To je, jako byste věřili, že to stát a vláda reprezentují demokracii. To znamená, že vláda rovná se demokracie, tudíž, demokracii zpochybňujete pokaždé, když zpochybňujete svou vládu a to, co vám vaše vláda říká.

2) Ti chlapi, ti věrohodní profesoři z Cambridge, tvrdí, že otevřenost, internet a větší dostupnost informací vytváří více konspirací a konspiračních teoretiků.

3) Tak teď, když pospojujete body 2 a 1, dostanete tohle: Otevřenost a větší informační dostupnost vede k více konspiracím a zvyšuje počet konspiračních teoretiků a to tudíž, moji přátelé, představuje největší hrozbu naší dnešní demokracii.

Jéje. No, jéje. Nebudu se ani trápit logickými bludy vtělenými do tvrzení těchto slovutných profesorů. Samozřejmě se nebudu trápit ani BBC a jejich reputací a spolehlivostí, když přijde na reprezentaci establishmentu. Radši se dám do kontroly zdrojů financování těchto akademických sekerníků.

No, bylo to snadné. Zkontrolovala jsem Cambridge a ten výzkumný program orientovaný na konspirační teorie, a hned jsem zjistila zdroj jejich financování:

Profesor David Runciman je součástí nového interdisciplinárního kolaborativního projektu o konspiračních teoriích na University of Cambridge financovaného od Leverhulme.

ZDE je krátké zhuštěné pozadí Levrhulme Trust:

[quote align="center" color="#999999"]

Leverhulme Trust byl založen v roce 1925 na základě vůle prvního vikomta Leverhulme, William Hsketh Levera, s instrukcí, že těchto zdrojů by mělo být použito k podpoře „stipendií k účelům výzkumu a vzdělávání.“ Trust od té doby poskytl financování výzkumných projektů, členských grantů, studentských stipendií, stipendií a cen; funguje napříč akademickými disciplínami se záměrem podpořit talentované jedince při jejich realizaci osobních vizí při výzkumu a při profesionálním výcviku. S ročním financováním asi 50 milionů liber je tento Trust mezi největšími poskytovateli výzkumného financování všech témat v Británii.[/quote]

Od tohoto zhuštěného pozadí jsem přešla k zakladateli fondu Williamu Leverovi a mou pozornost zaujalo několik pozoruhodných momentů:

Začal vyrábět Sunlight Soap (Mýdlo slunečního svitu) a vybudoval obchodní impérium s mnoha dobře známými značkami. Byl zastáncem expanze Britského impéria, zvláště do Afriky a Asie, které dodávaly palmový olej, klíčovou složku pro Leverovy výrobní linky.

Lever byl zapojen do svobodného zednářství a roku 1902 byla poprvé otevřena lóže nesoucí jeho jméno, Lóže Williama Hsketh Levera č. 2916 a později zformoval Leverhulmovu lóži 4438. Na svobodné zednářství nahlížel jako na nástroj posílení hierarchie uvnitř Lever Brothers…

Krátce po roce 1900 využíval Lever palmového oleje produkovaného v britských západoafrických koloniích. Když narazil na potíže při získávání dalších koncesí na palmové plantáže, začal se poohlížet jinde v jiných koloniích. V roce 1911 navštívil Lever Belgické Kongo, aby využil výhod levné práce a palmových koncesí v této zemi. Leverův postoj k Konžanům byl paternalistický a podle dnešních standardů rasistický, a jeho vyjednávání s belgickými kolonisty o vnucení systému známého jako travail forcé (nucené práce) je dobře zadokumentováno v knize ‚Strašidla lorda Leverhulmeho‘, v níž autor konstatuje: „Leverhulme si zřídil soukromé království založené na strašlivém belgickém systému nucených prací, programu, který zredukoval obyvatelstvo Konga na polovinu, a na vrub mu připadlo více úmrtí, než na nacistický holocaust.“ Jako takový se účastnil tohoto systému formalizované práce…

Vidíte, že když čtete o pozadí Williama Levera a Leverhulmeho Trustu, začínají věci dávat více smyslu, že?

William Lever byl Svobodný zednář z vysoké úrovně a byl této tajné společnosti velice oddán. Tento druh oddanosti Svobodnému zednářství vyžadoval:

Standardní svobodné zednářství má ve svých základních rituálech formální závazek: být poklidným a mírumilovným občanem, upřímně oddaným zákonné vládě země, v níž žije, a neprojevujícím neloajalitu či rebelii. (12) Svobodní zednáři přijímají další závazky, než se stanou Mistry své lóže, že budou projevovat řádnou úctu k veřejné správě.

Vidíte, že ti, kdo zpochybňují establishment, rovněž zpochybňují základy Svobodného zednářství. Ne?

Lever byl zaníceným přívržencem expanze Britského impéria, zvláště v Africe a v Asii. Setkali jste se někdy s imperialistou, který by byl zaníceným aktivistou zpochybňujícím establishment, čili byl konspiračním teoretikem, který zpochybňuje establishmentem balíčkované informační sestavy (propagandu)? Já tedy ne. Ani jednoho.

Lever vnucoval v těch koloniích, kde jeho podnik drancoval zdroje (dělníky a zemědělství) systém známý jako travail forcé, nucená práce. Bylo to tehdy stejně jako dnes, kdy magnáti jako Lever prosperovali ze svého úzkého partnerství se svými imperiálními vládami – z kolonizace. Co to znamená? Znamená to, že pro imperialistické obchodní magnáty jako Lever se jakékoliv zpochybnění impéria, zpochybňování a rozklad imperiální propagandy rovná zpochybňování obchodních partnerů impéria jako Lever.

Teď snad už se vším výše uvedeným vidíte, jak je užitečné, když Leverhulme financuje myšlenkově chabé akademiky, aby utratili miliony dolarů k vylíčení těch, kdo zpochybňují dezinformace imperiálních vlád, jako konspirační teoretiky, kteří představují ohromnou hrozbu pro demokracii? Vidíte, jak se také těmto konspirátorům snadno daří uchvátit světla reflektorů mašinérie imperiálních médií jako BBC?

Všimněte si prosím dalšího velice důležitého faktu v celé této operaci: Oni, establishment, už musí začínat být nesmírně nervózní a cítit se ohrožení, když uspořádají takovéto šaškovské show s ještě šaškovštějšími herci přes až tak pitomý kanál jako BBC. Moji přátelé, to je pro konspirační teoretiky opravdu dobrá zpráva … pro vás … a pro mě.

Poznámka překladatele: Mě na tom zaujalo, že jedním z účastníků je i jakýsi Runciman. Kdysi, když „mezinárodní společenství“ začalo vnucovat Hitlerovi, že by se měl začít zajímat o německou menšinu, která ho do té doby moc nezajímala, tak toto „mezinárodní společenství“ pak vyslalo Runcimanovu komisi, na základě jejíchž „zjištění“, že demokratické Československo je krutým utlačovatelem německé menšiny v pohraničí a je nutno ji tedy rozhodnutím „mezinárodního společenství“ osvobodit z tohoto útlaku připojením k nacistickému Německu, pak proběhla řada dalších opatření „mezinárodního společenství“, z nichž to poslední prováděcí se jmenovalo Mnichovská dohoda.

Sibel Edmonds

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  boilingfrogspost.com