Jak často jste slyšeli, že lidé mluví o Americe jako o demokracii? A kdy jste naposledy slyšeli o Americe mluvit jako o republice, nebo ještě lépe … o konstituční republice? Existují velice dobré důvody, aby se v závazku naší loajality o naší zemi mluvilo jako o republice, a existují velice dobré důvody, aby naše Deklarace nezávislosti a naše Ústava vůbec slovo „demokracie“ nezmiňovaly. Mnoho lidí žije s falešným dojmem, že naše vláda je demokracií anebo zastupitelskou demokracií. To je ovšem naprostý nesmysl. Zakladatelé měli o otázkách demokracie hlubokou znalost a děsili se demokracie stejně jako monarchie. Chápali to, že jedinou entitou, která dovede lidem vzít svobodu, je jejich vlastní vláda, buď tím, že je příliš slabá, aby je ochránila před vnějšími hrozbami, nebo tím, že se stane příliš mocnou, a začne přebírat všechny aspekty života. Není to snad tím, co tu máme dnes?

Velice dobře si byli vědomi významu slova „demokracie“ a historie demokracií; a úmyslně dělali vše, co bylo v jejich silách, aby zabránili možnosti mít demokracii.

V republice spočívá suverenita u lidí samotných. V republice může jedinec, když se rozhodne řešit problém, jednat sám či prostřednictvím svých zástupců. Lidé nemají k vládě závazky; naopak vláda je služebnicí lidí a je zavázána svému vlastníkovi – nám Lidu. Mnoho politiků už ztratilo tento fakt ze zřetele.

Konstituční republika má mnoho podobností s demokracií v tom, že využívá demokratického procesu k volbě zástupců a ke schvalování zákonů atd. Ten kriticky důležitý rozdíl spočívá ve skutečnosti, že konstituční republika má konstituci, která omezuje moc vlády. Ústava rovněž předurčuje, jak je vláda strukturována, vytváří kontrolu její moci a vyvažuje moc mezi různými vládními složkami.

Cílem konstituční republiky je vyhnout se nebezpečným extrémům jak tyranie tak i vlády davů (ochlokracie); ale to, co existuje v Americe dneška je daleko od toho, aby to šlo prohlásit za konstituční republiku, kterou nám naši předkové přinesli.

Máme tu teď ochlokracii, která se objevuje v našich ulicích po celé Americe. Bohužel takovouto ochlokracii čili ‚vládu davů‘ schválil a povzbuzoval i senátor John McCain, který chválil nedávnou vlnu demonstrací za ilegální imigraci, když říkal: „Když protestující vydrží tvrdí, tak uspějí a donutí Kongres liberalizovat imigrační zákony. Budou-li tyto demonstrace pokračovat, tak si myslím, že tu máme zákon pro podepsání presidentem už dost brzy… Čím více debat, více demonstrací a s větší pravděpodobností získáme převahu.“ Mluvil samozřejmě o senátním zákonu o masivní amnestii pro ilegální cizince S. 2611, který ve skutečnosti prošel. Byl S. 2611 schválen, aby uklidnil dav? Pokud ano, je to perfektní příklad vlády ochlokracie, což je ta základní vada demokracie.

Článek IV Část 4 Ústavy uvádí: Spojené státy zaručí každému ze států v této Unii republikánskou formu vlády a každý z nich budou chránit proti invazi…

Takže naše Ústava se nejenže ignoruje, nýbrž se povzbuzuje i pravý opak, což činí John McCain a sekundují mu všichni ti, kdo v Senátu hlasovali pro S. 2611. Chcete-li si zachovat konstituční republiku, měli byste odhlasovat odchod z úřady každého jednotlivého senátora, co hlasoval pro S. 2611.

Politici, jako všichni sluhové veřejnosti, složili přísahu služby Ústavě Spojených států, její obraně a dodržování. Neskládali slib loajality politické straně a ideologii anebo specifické skupině či jednotlivci.

Ovšem vláda ochlokracie je jen maličkou součástí toho, co se tu v Americe děje. Větší problém, kterému tu čelíme, je spojen s těmi, kdo by podpořili a schválili vládu davu. Nazývá se to tyranie. Co je to tyranie? Jednoduše řečeno nám vládnou tyrani, kteří si uzurpovali vůli lidu. Naše vláda se stává rozzuřeným sloním samcem, který nemá koho zadupat, a je úplně mimo kontrolu. Jsme už daleko na cestě k fašismu, který Mussolini definoval jako kombinaci kapitalismu a komunismu.

Už probíhá … zrada Amerického lidu vládní kabalou, která ohýbá či ničí naší suverenitu, aby vytvořila Severoamerickou unii. K pachatelům patří mnozí s funkcemi v nejvyšších příčkách naší vlády. Mnozí jsou držiteli členství ve Výboru pro zahraniční vztahy (CFR) a v Trilaterální komisi a protlačují podvratnou agendu. Tato kabala úmyslně při hrubém pošlapávání Ústavy obchází Kongres US a ‚Nás lid‘. Dopouští se kolektivní zrady. Pokud snad nadále věříte, že je to invaze ilegálních cizinců, co je pro Ameriku největší hrozbou, tak jste nikdy nepochopili, že pro naši zemi existuje daleko větší hrozba zvaná „Severoamerické partnerství pro bezpečnost a prosperitu“ (SPP).

Naléhavě vám doporučuji, vzdělávejte se. Máte-li přístup k počítači, potřebujete si přečíst, co vaše vlastní vláda vystavila na svých oficiálních webových stránkách jako jsou Whitehouse.gov, SPP.gov, State.gov and Canada.USembassy.gov. Vyděsí vás téměř úplná destrukce naší suverenity, Listiny práv, Ústavy, zákonů, republiky a svobod, které už dosáhli. Tuto probíhající hyenistickou zradu zrežírovaly kabaly zakopané mezi zákonodárci, soudy, důstojníky a vládními zaměstnanci v této a předchozích administrativách. Tuto tyranii realizují stovky lidí zakuklených na všech úrovních výkonné složky i v Kongresu, z nichž sestává tzv. ‚stínová vláda‘, která pracuje v souhře při spolupráci na demontáži této země všude, kam jen oko dohlédne. Tato agenda byla zrežírována Výborem pro zahraniční záležitosti CFR a média to drží v tajnosti úmyslnou mlčenlivostí, neboť spolupracují a k Americkému lidu se chovají jako k houbám. Drží nás dobře živené v temnotě, však víte čím … tou zavádějící propagandou.

Nemáte-li počítač, opatřete si ho. Je to poslední bašta svobody informací a znalostí, která ‚Nám lidu‘ zůstala. Nechte si poradit, že Kongres tvrdě pracuje na eliminaci, omezení a kontrole vašeho přístupu k Internetu, jelikož na něm mluvíme.

Proč si většina Američanů není vědoma existence organizací jako CFR?

David Rockefeller po 15 let (1970-1985) předseda Výboru pro zahraniční vztahy CFR byl rovněž zakladatelem a čestným předsedou Trilaterální komise. Jeho otec John D. a bratr Nelson koupili a pak darovali pozemek pod OSN za 8,5 milionu dolarů, a pak si to nárokovali jako odpočet z daní na charitu.

Co se týče toho, jak se ty machinace CFR udržují mimo pozornost … v roce 1991 v Baden-Badenu v Německu David Rockefeller škodolibě prohlásil: „Jsme vděční The Washington Post, The New York Times, Time Magazine a dalším velkým publikacím, jejichž ředitelé se celých těch 40 let sice účastnili našich setkání, ale dodržovali svůj slib diskrétnosti. Nebylo by pro nás možné, abychom své plány pro svět rozvíjeli, kdybychom se během těchto let nacházeli ve záři reflektorů publicity. Avšak svět je dnes daleko sofistikovanější a připravenější vykročit na pochod ke světové vládě.“ … A jste to i vy?

Člen CFR Richard N. Gardnes, který v roce 1974 v článku nadepsaném „Těžká cesta ke světovému řádu“ napsal: Krátce „dům světového řádu“ se bude muset spíše postavit od základu, než přestavbou stávajícího a bude vyžadovat … konečné dějství s národní suverenitou, jíž bude kousek po kousku erodovat.

A co o jeho práci řekl David Rockefeller?

Už více než století se ideologičtí extrémisté z jakéhokoliv okraje politického spektra chytají hodně publikovaných incidentů, aby útočili na rodinu Rockefellerů za údajně nepatřičný vliv, a tvrdí, že uchvacujeme otěže moci nad americkými politickými a ekonomickými institucemi. Někteří si dokonce myslí, že jsme součástí tajných kabal pracujících proti nejlepším zájmům Spojených států a mou rodinu a mě charakterizují jako ‚internacionalisty‘ a konspirující s ostatními po světě, aby vybudovali integrovanější globální politické a ekonomické struktury, chcete-li – pak jeden svět. Je-li tohle obviněním, přiznávám vinu a jsem na to hrdý.

Jak kolosální arogance! Stejně jako ostatní globalisté ztrácí ze zřetele lidskou humanitu a samotnou základní přirozenost toho, co je to být člověkem. Lidstvo bude vždy odporovat podmanění a bude vždy bojovat, aby mělo a udrželo si své svobody; konec konců pro nás Američany je to samotná podstata toho, co je to být Američanem.

Výbor pro zahraniční vztahy umístil své členstvo do pozic tvůrců politik na ministerstvu zahraničí a v dalších federálních agenturách. Každý státní sekretář (ministr zahraničí) od roku 1944 s výjimkou Jamese F. Byrnese byl členem tohoto výboru CFR. Tento trend pokračoval jak s Condolezzou Rice tak s Colinem Powellem jakožto členy CFR.

Někteří z dalších, co mluvili o ‚Stínové vládě‘:

Kontraadmirál Chester Ward penzionovaný z Námořnictva, který byl šestnáct let členem CFR.  Napsal: „Ty nejmocnější kliky v těchto elitářských skupinách mají jeden cíl společný – Chtějí přivodit vzdání se suverenity a národní nezávislosti Spojených států.“

Felix Frankfurter, soudce Nejvyššího soudu (1939-1962) řekl: „Ti skuteční vládci ve Washingtonu jsou neviditelní a prosazují svou moc zpoza scény.“

V proslovu proneseném 23. února 1954 senátor William Jenner Ameriku varoval: „Navenek máme ústavní vládu. Fungujeme v rámci našeho vládního politického systému, avšak jsou tu další orgány reprezentující další formu vlády, jsou to byrokratické elity, které věří, že Ústava vyšla z módy.“

Ve skutečnosti podle presidenta Bushe Ústava už daleko více, než jen že ‚vyšla z módy‘, ten uvedl v úžas vůdce GOP (Republikánů), když na jejich požadavek, aby změkčil tvrdost prosazování zákona ‚Patriot Act‘  (protiteroristický megazákon, který po 11.9. na USA uvalil něco na způsob trvalého stanného práva) řekl: „Nechoďte na mě s tímhle zatraceným … Já jsem president a velící důstojník. Udělám to podle sebe.“ Pak odpověděl pomocníkovi, který uvedl: „Existují platná zjištění, že opatření v tomto zákoně podvrací Ústavu.“ Bush v odpovědi zařval: „Už mi tu Ústavu neházejte do obličeje… Je to jen zatracený kus papíru!“

Co se týče ‚byrokratické elity‘ zazobaných globalistů, jejichž funkcí je ‚stínová vláda‘ … jejich konečným cílem je tzv. Nový světový řád – New World Order, který samozřejmě není nový, nýbrž ve skutečnosti je to Jednotný světový řád. Co se týče toho Franklinu Delano Rooseveltovi se povedlo odsoudit jejich monopolistickou dychtivost odsoudit je v poselství z hrobu, které bylo ve Washingtonu DC nalezeno schované v jeho memoárech:

TI, KDO USILUJÍ O ZŘÍZENÍ SYSTÉMU VLÁDY POSTAVENÉM NA UJAŘMENÍ VŠECH LIDSKÝCH BYTOSTÍ HRSTKOU VLÁDNOUCÍCH JEDNOTLIVCŮ, TO NAZÝVAJÍ NOVÝM ŘÁDEM. NENÍ ALE NOVÝ A NENÍ TO ANI ŘÁD.

Když se nad tím zamyslíte, odesláním naší průmyslové základny do Mexika a dalších cizích zemí donutili globalisté Ameriku, aby se stala globální, když v minulosti jsme bývali soběstační a vyráběli jsme vše, co jsme potřebovali, sami a vyváželi své přebytky do celého světa. Nyní jsme závislí na zemích jako Komunistická Čína atd., aby zásobovaly naše obchody jako Wal-Mart téměř veškerým jejich prodejním artiklem.

Stínová vláda zahájila ‚závěrečné dějství své hry‘ a stala se ještě arogantnější a odvázanější. Dospěli k názoru, že jsou už tak blízko k úplnému dobytí, že jsou ještě drzejší při opovržení naší Ústavou a zákony, tak, jak si můžete představit jen ve vašich nejdivočejších snech o pekle na zemi.

Daneen G. Peterson, Ph.D.

 

České titulky zapnete kliknutím na "CC"

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: http://www.activistpost.com/2012/03/america-is-constitutional-republic-not.html