Centrální banky spojují své úsilí k udržení globálního systému … Ještě nikdy před tím centrální banky světa nenalily do globálního finančního systému tolika peněz. Počínaje sražením úrokových měr a skupováním vládních dluhů až po stimulaci bank levnými půjčkami a přebíráním jejich rizikových aktiv přistupovaly centrální banky od krize v roce 2008 k mimořádným krokům, aby vypiplaly mezinárodní bankovní systém k obnovenému zdraví. Během uplynulého 3 a ½ roku centrální banky Spojených států, Británie, Japonska a 17 zemí, které používají euro, do toho napumpovaly tolik peněz, že jejich rozvahy dohromady dosáhly 8,76 bilionů dolarů. To je dosavadní rekord. Tato peněžní infúze snížila náklady na půjčky a zvedla důvěru v banky, vlády a společnosti. – Boston.com

Dominantní sociální téma: Více je lépe. Ale každá z bank „to dělá po svém.“

Analýza volného trhu: Nejvíce popíranou skutečností je to, že nejvyšší mocenské příčky neustále zavádí to, co nazýváme Novým světovým řádem – New World Order. Ale to, co je ještě méně známo, je rozsah koordinace, k jakému se už dopracovaly orgány, které to táhnou ke světové vládě.

Centrální banky jsou oddělenými bankovními orgány a odpovídají za různé složky ekonomik svých zemí. Některé si při svém fungování vlády drží daleko od těla, ale všechny jsou pravděpodobně tak či onak kontrolovány mocenskou elitou anglosféry.

Tato elita zjevně sestává z velké židovské (elity) bankéřských rodin spolu s korporátními, náboženskými (vatikánskými) a vojenskými zájmy a tyto všechny to neustále postrkují vpřed s jejich homogenizační agendou. Nepředpokládá se samozřejmě, že by to obecná veřejnost měla vědět, a od Západních médií se neočekává, že by jí to vysvětlila.

Ve skutečnosti je jedním z podtémat patřících k dominantním sociálním tématům – agitovat za něco takového. Propagovanou myšlenkou je, že jednotlivé země obecně sledují nezávislé monetární a ekonomické agendy. Svět však není odshora až dolů něčím řízen.

Nyní ale čím dál víc vidíme projevy upřímnosti v Západních médiích, zvláště v USA, která začínají uvádět to, co už je zjevné: Monetární politiky se celosvětově koordinují. Tady je z tohoto článku něco dalšího:

Centrální banky neodhalily žádné plány na blízké obrácení kurzu a utažení kreditních podmínek. Fed prohlásil, že očekává, že krátkodobé sazby se udrží na rekordně nízkých téměř nulových hodnotách nejméně do sklonku roku 2014. Při středečním slyšení ve Sněmovně určití zákonodárci do Bernankeho ryli kvůli rizikům vyplývajícím z udržování těchto sazeb tak nízkých po tak dlouhou dobu.

„Jedním z problémů při stanovování takovýchto horizontů až dosud byl ten, že soukromý sektor začne předpokládat, že vyhrabat se z tohoto limbu zpátky by mohlo být nesmírně těžké,“řekl Bernankemu reprezentant Melvin Watt D-N.C. „Tato politika je podmíněnou politikou,“ odpověděl Bernanke. „Zakládá se na tom, co víme teď. Kdyby došlo k podstatné změně výhledu, museli bychom ji podle toho upravit.“

Bernanke naznačil, že když se US ekonomika bude neustále zlepšovat, mohl by Fed uvážit i dřívější zvýšení sazeb. Prozatím však příkladu Fedu následovaly i další centrální banky, které dále drží své benchmarkované krátkodobé sazby super-nízké. Vytvořily si zápůjční programy pro komerční banky s nízkými sazbami, jako je to u tříletých půjček poskytovaných ECB.

Jak už jsme viděli z úvodního výňatku v tomto článku a z výše uvedeného, že legenda elity je jednoduchá: Fed adekvátně reagoval na problémy, kterým svět od rozpadu v roce 2008 čelí, a ostatní centrální banky si vzaly příklad z největší a nejlépe vedené centrální banky, aby ji následovaly.

Tento článek rovněž zmiňoval nákupy dluhopisů známé jako „kvantitativní ulehčování“ čili QE. To není nic jiného než legrační způsob jak říci, že Fed tiskne peníze a skupuje úpisy, k jejichž hodnotě by se jinak trh zachoval dost drsně.

V Evropě prosazují centrální banky politiku podobnou jako Fed, což činí i Bank of England. Počátkem tohoto měsíce nás informoval článek, že i Japonská banka posiluje svůj program výkupu aktiv.

A i Japonská banka podle článku agresivně krátí své krátkodobé sazby a v podstatě rozdává peníze komerčním bankám, jež pak tyto „fondy“ distribuují veřejnosti.

Zde je citace od Davida Jonese, kterou měl podle tohoto článku tento vedoucí výzkumný poradce DMJ a Fedu pronést v knize, jíž je autorem: „Všichni následují příkladu Federálních rezerv a tisknou peníze, abychom se dostali z tohoto ekonomického propadu.“

Zmiňovali jsme i další z podtémat patřících k dominantním sociálním tématům. Předseda Fedu Ben Bernanke neustále mluví o tom, jak se ekonomika zlepšuje a o možnosti, že by Fed utáhl úvěrové podmínky a zastavil tisk tolika peněz.

Je tomu tak proto, že ví, že nalitím tolika papírových peněz do systému devalvuje ty peníze, které v něm už jsou. Toto je známo jako „inflace“ – a ta vede k cenové inflaci. Cenová inflace se po celém světě zrychluje a v USA se odhaduje, že je až devět procent ročně – možná více.

Tento článek cituje Diane Swonk šéf-ekonomku u Mesirow Fiancial, jak říká: „Centrální banky celého světa sází na to, že to nadále uřídí i s inflací.“

Samozřejmě, že v historii monopolního tisku peněz k takové události nikdy nedošlo. Centrální bankéři NEMAJÍ PONĚTÍ jak inflaci „vysušit“. K tomu nikdy nedošlo. Ke zruinování vede jednosměrka.

Existuje ještě jeden důvod, proč centrální bankéři buď „peníze nevysuší“ přiměřeně nebo to provedou tak agresivně, že planeta upadne do něčeho na způsob hyper-deprese. Důvodem je podle našeho odhadu i to, že elity ZKOUŠÍ depresi vytvořit.

To je součástí agendy jednoho velkého světa. Obě čelisti kleští sestávajících z globální deprese a globální války se připravují, aby se dříve či později naordinovaly jako hořká medicína neochotnému pacientovi.

Vlády po celém světě už všemožnými způsoby tuto skutečnost zpracovávají. BISu se nyní zodpovídá více než 100 centrálních bank a téměř všechny země MAJÍ centrální banku. To samozřejmě neznamená, že éra centrálních bank musí nutně být úspěšná nebo že formální Nový světový řád – New World Odrer – je hotovou věcí.

To, co nazýváme Internetovou revolucí evidentně a zjevně podrývá patologicky ambiciózní plány mocenské elity a mnoho z těch děs vyvolávajících memů, které bývaly až dosud úspěšně využívány ke konsolidaci moci a bohatství, už tak dobře nefunguje.

Z našeho hlediska jsou plány elity čím dál více zpochybňovány už od neočekávané exploze nového Informačního věku.

Závěr: Ano, možná že do velké míry probíhá centralizace – nesouhlasíme však s tím, že tato centralizace je obecně dobrý nápad, natož pak jako součást globálního podniku. Nejsme si však jisti tím, že jednotný svět by měl už být v dohledu, ať si centrální banky koordinují své politiky a tisky peněz i tak agresivně, jak jen chtějí.

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: http://thedailybell.com/3661/Central-Banks-Now-Operating-as-One-Global-Monopoly