V syrské opozici došlo ke skutečnému rozkolu. Třináct největších povstaleckých skupin prohlásily, že neuznávají Národní koalici a vládu Ahmada Tumecha. Islamisté prohlásili o roztržce s liberálnějšími odpůrci Bašára Asada a vyzvali své stoupence, aby se řídili normami šaríy. Podle názoru některých analytiků se situace vymyká kontrole a může se změnit v novou válku. Konfrontace mezi představiteli prozápadních sil a islámskými extremisty se může změnit v rozsáhlou válku. Ještě v polovině září vyhlásilo seskupení „Islámský stát Iráku a Levanty“ o zahájení ozbrojených akcí proti svým bývalým spojencům za Svobodné syrské armády.


S přihlédnutím k různorodému složení syrské opozice bychom měli ten rozkol v jejích řadách očekávat, podotkl orientalista Vladimir Isajev:

[quote align="center" color="#999999"]

Síly, které bojují proti oficiálnímu Damašku, nebyly nikdy jednotné. Sjednocuje je jen jedno: snaha o sesazení prezidenta. A dále vidí budoucnost země každá po svém. Jedni vidí pokračování ve výstavbě všeobecného islámského chalífátu na území Sýrie. Jiní, koho označují za umírněné, by chtěli vidět Sýrii demokratičtější a zbavit se pověsti odpadlické země. Pro třetí je to zase pokus o založení vlastního státu: ne všem se totiž líbí, že v čele Sýrie stojí alavité.[/quote]

Proces rozkladu protiasadovské koalice urychlily události z posledního měsíce: souhlas Damašku předat chemické zbraně pod mezinárodní kontrolu, a jako důsledek zastavení už skoro započaté vojenské operace. Pohled na americké letadlové lodě u syrských břehů dával povstalcům naději na rychlé vítězství, a to se znovu vzdaluje. Rozpory se přirozeně vyostřily: každé seskupení viní z neúspěchů ostatní partnery v koalici. Bašár Asad má samozřejmě tohoto okamžiku využít, soudí člen Ruské výboru solidarity s národy Libye a Sýrie Oleg Fomin:

[quote align="center" color="#999999"]

Na jedné straně je to dobrá zpráva pro Asadovu vládu. Opozice se však může znovu domluvit. Spojuje je nenávist. Pro islamisty je světský režim nesnesitelný. A jiní – Svobodná armáda – sami usilují o moc. Takže takticky to je možná lepší. Není třeba ale spoléhat na to, že začnou skutečně se navzájem ničit.[/quote]

Povstalci opravdu vyzývají síly opoziční vůči prezidentu Asadovi, aby se reorganizovaly a spojily se na základě islámu, který je podle jejich slov „jediným pramenem zákona“. To však nebrání různým seskupením v tom, aby na sebe střílela. Vladimir Isajev je toho názoru, že konfrontace seskupení může vyústit ve „všeobecný masakr“.

Mezitím radikály opuštěná Národní koalice prohlásila, že je ochotna se zúčastnit mírové konference Ženeva 2 i přesto, že dříve vytyčovala opozice za podmínku své účasti v jednáních odstoupení Bašára Asada. Ruští a američtí diplomaté se už přes rok pokoušejí usadit zástupce moci a opozice k jednacímu stolu. Tento týden na ruském MZV prohlásili, že možnost svolání konference existuje. K tomu bude však nutné „široké zastupitelství“ syrských opozičních sil.

Zdroj:  czech.ruvr.ru