Poznámka: Jak je vidět, tak už i politicky korektní mainstream si z IPCC dělá legraci. Tvrdí se, že na vědce pracující na nejautoritativnější studii o klimatické změně naléhali, aby zakryli fakt, že teploty světa už v posledních 15 letech nerostly. Uniklá kopie zprávy Spojených národů zkompilované od stovek vědců ukazuje, že politici v Belgii, Německu, Maďarsku a ve Spojených státech ohledně konečného konceptu projevili obavy. Očekává se od ní, že až bude příští týden publikována, tak se bude zabývat skutečností, že rok 1998 byl v záznamech nejteplejším rokem a teploty světa jej už nepřekročily, což mají vědci až dosud potíže vysvětlit.


Tato zpráva je výsledkem šestileté práce Mezivládního panelu o klimatické změně (IPCC) OSN, který se považuje za světovou autoritu ohledně klimatické změny a toho, co ji zapříčiňuje – na čemž vlády včetně britské zakládají své Zelené politiky.

Obavy: Na vědce naléhali, aby zakryli fakt, že teploty Země v posledních 15 letech už nevzrostly, budí to totiž strach, že by to mohlo poskytnout munici popíračům člověkem způsobené klimatické změny.

Avšak uniklé dokumenty, které viděla Associated Press, včera odhalily hluboké obavy mezi politiky týkající se nedostatku globálního oteplování během několika posledních let.

Německo volalo po tom, aby byly zmínky o zpomaleném oteplování vymazány s tvrzením, že dívat se na časový rozsah jen 10 či 15 let je ‚zavádějící‘ a že by se měli zaměřit na desetiletí či staletí.

Mezivládní panel o klimatické změně OSN změnil svůj tón oproti chmurným varováním před klimatickou změnou pronášeným roky.

Maďarsko se strachovalo, že zpráva poskytne munici popíračům člověkem způsobené klimatické změny.

Belgie namítala proti použití roku 1998 jako zahajovacího roku statistik, ten byl totiž výjimečně teplý, a ten graf pak vypadá nestoupavě – a navrhovalo místo toho použití roku 1999 či 2000, což dá křivku vypadající trochu stoupavě.

I delegace Spojených států se do toho vložila s naléháním na autory zprávy, aby vysvětlili chybějící oteplování pomocí mezi vědci ‚vůdčí hypotézy‘, že to nižší oteplování lze připsat tomu, že to větší teplo absorboval oceán – který se ohřál.

Poslední ‚hodnotící zpráva‘ IPCC byla vydána v roce 2007 a stala se předmětem těžké kontroverze poté, co musela opravit trapné tvrzení, že Himaláje do roku 2035 roztají.

Pak byla pohlcena skandálem ‚Climategate‘ obklopujícím uniklé emaily, které údajně ukazovaly, že zapojení vědci zkoušeli svá data manipulovat, aby vypadala přesvědčivěji – ač několik vyšetřování neshledalo žádná pochybení.

Tu poslední zprávu, která zabere až 2 000 stran, předvedou zástupcům ze všech 195 vlád příští týden na shromáždění ve Stockholmu, a ti mohou prodiskutovat úpravy, které chtějí udělat.

Když to bylo ale předneseno vládám v červnu, vznesly stovky námitek k 20-stránkovému souhrnu pro tvůrce politik, který shrnuje zjištění vědců.

Což poskytuje informaci o politikách obnovitelných energií a o tom, kolik spotřebitelé a podniky za ně zaplatí.

Očekává se, že tato zpráva uvede, že rychlost oteplování mezi lety 1998 a 2012 byla poloviční oproti průměru od roku 1951 – a připíše to přirozené variabilitě jako El Nino a La Nina a oceánským cyklům spolu s ochlazujícím účinkem vulkánů.

Uniklá kopie zprávy Spojených národů zkompilované od stovek vědců ukazuje, že politici v Belgii, Německu, Maďarsku a ve Spojených státech ohledně tohoto konceptu vyjádřili obavy. Výše – budova ústředí Spojených národů v New Yorku.

Německý klimatický vědec – Stefan Rahmstorf, který revidoval kapitolu o hladinách moří – včera přiznal, že autoři zprávy se mohli cítit být pod tlakem něco udělat s tím zpomaleným oteplováním kvůli ‚veřejné debatě‘ o této otázce.

Na tomto třídenním shromáždění vznikne nejspíš silná disputace ohledně konceptu této zprávy, která není novým výzkumem, nýbrž jde o syntézu všech prací, které udělali vědci po celém světě.

Učiní závěr ohledně toho, že lidé způsobují globální oteplování uhlíkovými emisemi ještě silnějším, když upgradují výraz z roku 2007 ‚s velkou pravděpodobností‘ na ‚s extrémní pravděpodobností‘ je člověkem způsobené.

Vědci jsou ale pod tlakem, aby vysvětlili, proč oteplování nepřekročilo úroveň z roku 1998, ač desetiletí 2000-2010 bylo v záznamech nejteplejší.

Alden Meyer ze Svazu angažovaných vědců sídlícího ve Washingtonu včera řekl: „Myslím, nezabývat se tím bude problém, protože pak popírači v podstatě řeknou: ‚Koukněte, IPCC je ohledně tohoto problému potichu.‘“

Jonathan Lynn, mluvčí IPCC včera řekl: „Tohle je kulminace čtyřleté práce stovek vědců, kdy mají vlády v dialogu s vědci, co to napsali, šanci zajisti, aby bylo shrnutí pro tvůrce politiky jasné a výstižné, a mají příležitost přednést témata, o kterých si myslí, že by se měla zdůraznit.“

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: dailymail.co.uk