Asi 35 kilometrů severovýchodně od indického města Gaya uprostřed naprosté roviny vyrůstá nevysoký skalnatý val o délce asi 3 kilometrů. V jeho centrální části se nachází skupina tajemných skalnatých vyvýšenin, které se nazývají Barabar.

Jedním z největších tajemství jeskyň Barabar jsou ideálně lazurované zdi, které mají správný půlkruhový tvar. Jeskyně Barabar jsou jedinou stavbou, která je spojena se zmizelou náboženskou filozofickou tradicí ádživiků.

Uvnitř starobylých staveb je unikátní akustika. Ani nepoznáte svůj hlas. Znalosti geometrie a zkušenosti lidí této doby, kteří tvořili tato mistrovská díla, zjevně předháněly svou dobu. 

Jeskyně Barabar Dnešním architektům tyto jeskyně připomínají bunkry. Přičemž jsou na vysoce kvalitní úrovni. Ale k jaké tragédii došlo ve starodávné Indii? Pomohly úkryty těm, kdo je stavěl? Proč část z nich zůstala nedokončená.

Mnozí alternativní vědci jsou přesvědčeni, že „jeskyně" Barabar nejsou příliš podobné náboženským objektům a jsou nejspíše starobylými protiatomovými bunkry, které by lid bránily před pohromami, jak bylo uvedeno ve védských svazcích. To by však potvrzovalo teorii, že oficiální dějiny dostávají nafrak.