Bývalý ministr zahraničí Zbigniew Brzezinski přišel s komentářem o vratké povaze současného amerického jestřábího postoje k Sýrii, když v interview z 24. června prohlásil, že podezírá určité neo-konzervativní frakce, že jsou „infikovány“ představou o destabilizaci sousedství Izraele na Středním východě. V odpovědi na otázku vedoucího redaktora TNI Jacoba Heilbrunna, kterého zajímalo, jestli „ten sen neo-konzervativců“ (o americko-izraelské dominanci nad destabilizovaným Středním východem), „nevytvoří dominový efekt na Středním východě, kde budeme svrhávat jeden režim za druhým,“ na což bývalý ministr zahraničí odpověděl:


„Pravda, tak to může dopadnout. Doufají, že v tomto smyslu v Sýrii odčiní to, k čemu původně došlo v Iráku. Myslím si ale, že to, co musíme mít na paměti, je, že v případě této konkrétní regionální situace, je tato jako celek daleko výbušnější, než tomu bylo, když vpadli do Iráku, a jejich názory jsou možná také infikovány představou sdílenou s některými izraelskými pravičáky, že izraelskému strategickému výhledu by nejlépe posloužilo, kdyby všichni k nim přiléhající sousedi byli destabilizováni.“

Brzezinsky, který ví něco o tom, jak se podvrací suverénní národy dodávkami zbraní vnitřním frakcím, přistoupil k tomu, že řekl, že výsledkem současného amerického postoje v Sýrii nejspíš bude ještě větší destabilizace regionu. Navíc vyjádřil obavy z výhledu, že kdyby tyto frakce „neo-konů“ uvnitř anglo-amerického establišmentu dostaly volnou ruku, tak by výsledkem nejspíš v dlouhodobém výhledu bylo zničení Izraele:

„Dospěl jsem k názoru, že dlouhodobě je tohle recept na katastrofu pro Izrael kvůli vedlejším účinkům tohoto, kdyby k tomu došlo, tak to přinese eliminaci amerického vlivu v regionu a Izrael, co v tom nakonec bude sám ponechaný.“