Kromě inspirace pouze ženám, aby si řezaly zdravé prsy, jen proto, že jsou nositelky genu BRACA1, tak to vypadá, že Angelina Jolie inspiruje i muže, aby si odstraňovali i oni něco ze svých reprodukčních orgánů. Podle článku v IBtimes je prvním člověkem, co si nechal chirurgicky odstranit prostatu, protože je nositelem BRCA2, genu „rakoviny prsu“, který je příbuzný genu BRCA1, který se náhle proslavil díky dvojité mastektomii Ageliny Jolie. IBtimes hlásí: „Chirurgové se zpočátku zdráhali kvůli potenciálním vedlejším účinkům této operace, včetně neplodnosti, močové inkontinence a sexuálním dysfunkcím.“


Přeci, ale co? Když je řezání zdravých orgánů dostatečně trendy pro Angelinu Jolie, bude tedy dostatečně trendy pro všechny ostatní … včetně mužů!

Tento nový mem medicínského sebe-mrzačení se šíří rychle a chirurgové naskakují na tu nazdobenou káru, když jim dochází, že se jim do klína budou sypat zisky, protože budou vykonávat chirurgické úkony i na lidech, kteří chirurgii nepotřebují.

Konec konců jediným důvodem, proč není chirurgie daleko větším průmyslem, je to, že většina chirurgů omezuje svou činnost pouze na lidi, kteří chirurgii medicínsky potřebují. Proč ale stanovovat umělá omezení? Je daleko ziskovější přesvědčit lidi, aby si odstraňovali i zdravé orgány… a jaký je lepší způsob udělat to trendy, než když to lidem namluví hollywoodské celebrity?

I samotní chirurgové nafukují ten faktor strachu. Roger Kirby, vedoucí chirurg při tomto odstranění prostaty údajně řekl Sunday Times: „… když víte, že jste nositelem genu BRCA2, je to jako byste nad sebou měli zavěšený Damoklův meč. Žijete ve stavu neustálého strachu. Jsem si jist, že více mužských nositelů BRCA bude následovat tohoto příkladu (chirurgického odstranění).“

Zvláště pokud více celebrit vystoupí k podpoře těchto medicínsky sebemrzačících úkonů jako trendy a cool, tak potom samozřejmě.

Hej, chci vidět prostatu Brada Pitta nacpanou do skleněné trubičky zavěšenou Angelině Jolie na krku, jako to údajně udělala s krví Billy Boba Thortona.

Myslím, že bychom měli začít s „Nadací pro odstraňování kůže,“ abychom ji chirurgicky odstranili z lidí, kteří by jednoho dne mohli dostat rakovinu kůže… do čehož patří všichni.

Vím, že je to šílené. Nechutné. Ohavné. Ale zrovna teď se to děje díky ženám jako Angelina Jolie, které publikují a protlačují nápad, že ženy by si měly ze svých těl odřezávat zdravá prsa, i když k tomu není racionální medicínské zdůvodnění, aby to udělaly.

Ať vás ani nenapadne nějaká diskuse o zdravém životě, bez-rakovinovém životě se snížením rizika své rakoviny skoro až k nule. Lze toho snadno dosáhnout přes potraviny, super-potraviny, nutriční doplňky, cvičení a další jednoduché volby životního stylu. Nabídku toho ale neuslyšíte nikde v médiích.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  prisonplanet.com