Izrael poskytl práva na průzkum ropných polí v okupovaných Golanských výšinách společnosti Genie Energy. Poznámka editora: Tento článek je zhruba 2 měsíce starý, přesto aktuální vzhledem k nedávným událostem. Mezi většinovými akcionáři firmy Genie Energy – která se zajímá rovněž o břidlicový plyn ve Spojených státech a břidlicovou ropu v Izraeli – jsou i Rupert Murdoch a lord Jacob Rothschild. V tiskové zprávě Genie Energy z roku 2010 se uvádí:


[quote align="center" color="#999999"]

„Claude Pupkin, ředitel společnosti Genie Oil and Gas, řekl: „Úspěch firmy Genie závisí zejména na tom, zda bude mít přístup průzkumu těžby ropy a plynu a na finanční trhy. Jacob Rothschild a Rupert Murdoch se těší vysoké úctě lídru tohoto odvětví a mají s nimi výborné kontakty. Jejich názory a spoluúčast jsou neocenitelné.“

„Jsem vděčný Howardu Jonasovi a IDT za možnost investovat do tohoto významného projektu,“ uvedl lord Rothschild. „Úspěchy Ruperta Murdocha hovoří samy za sebe a my jsme velmi rádi, že se stal naším partnerem. Společnost Genie Energy učnilia mnoho v rámci technologického pokroku, aby pronikla k hojným světovým zásobám břidlicové ropy, jež by mohly změnit budoucí perspektivy Izraele, Blízkého východu a našich spojenců po celém světě.“ [/quote]

Úsilí Izraele o těžbu surovin v okupovaných Golanských výšinách je z hlediska mezinárodního práva zjevně nelegální. Singapur uspěl s žalobou na Japonsko u Mezinárodního soudního dvora týkající se těžby singapurské ropy během druhé světové války. Podle mezinárodního práva je okupující strana oprávněna spravovat ropné vrty, které byly předtím spravovány svrchovanou mocí, jejíž pozici nyní zastává moc okupační. Podle rozhodnutí vyšších soudů a precedenčního práva však není pochyb o tom, že využívání nových zdrojů okupační moci je nelegální.

Izrael se o totéž pokusil už před dvaceti lety, musel však ustoupit po ostrých protestech syrské vlády, která získala diplomatickou podporu Spojených států. Izrael chce nyní využít toho, že Sýrie je oslabena; jeho současné kroky mohou vrhat nové světlo na bombardování Sýrie.

V racionálním světě by účast Rothschilda a Murdocha v tak nezákonných aktivitách vedla k tomu, že by jim bylo znemožněno být významnými podílníky v jakémkoli obchodním projektu a bylo by proti nim zakročeno. Nic takového se pochopitelně nestane.

Překlad: Tomáš Piňos

Zdroj: intellihub.com