Bundesbanka u Německého nejvyššího soudu vyhlásila ‚válku‘ výkupům dluhopisů Maria Draghiho. Německá Bundesbanka zahájila ničivý útok proti politice záchrany dluhopisů Evropské centrální banky, čímž téměř vyřazuje funkčnost klíčového proti-krizového opatření eurozóny. Draghiho plán mobilizoval ECB jako věřitele poslední záchrany a vedl i ke grandióznímu pádu nákladů na půjčky v celé periferii EMU, čímž si koupili devět měsíců finančního klidu. Tato skalní centrální banka – známá jako chrám monetárního vyznání – řekla Německému nejvyššímu soudu, že závazek ECB podpořit Itálii a Španělsko proti zadlužení s sebou nese ohromná rizika a porušuje základní principy. „Není povinností ECB zachraňovat státy v krizi,“ napsala v 29-stránkovém dokumentu, který unikl k Handelsblatt. – UK Telegraph


Dominantní sociální téma: Němečtí jestřábi zpraží tu strašlivou a marnotratnou Eurokracii. (Poznámka: Dominantní sociální téma je u Daily Bell šířený propagandistický ideový element – mem v analogii ke genetickému informačnímu elementu, šířícímu se v populaci genu – kterým se nás elita snaží očkovat, a kterému se oni vysmívají.)

Analýza volného trhu: Promiňte nám cynismus. Všechno nám to připadá jako nějaká monetární pašijová hra. Výsledek je předvídatelný a to drama se předvádí jen k ukojení buranů.

Čeká se od nás, že nám to bude dělat starosti – nebo na to budeme přinejmenším fascinovaně zírat – jak Německý nejvyšší soud rozhodne. Uvidí se … jestli EU zničí o jeden hlas nebo bude pokračovat status quo…

Žádný soudce s pudem sebezáchovy nebude hlasovat proti EU a trávit zbytek svého (krátkého) života v děsu před cestou letadlem či před samovznícením.

Justice bude konat tak, jak konala před tím. Byli bychom nanejvýš překvapeni, kdyby nevyjádřili děsnou starost z politiky přizpůsobování ECB, a pak nerozhodli, že Německo s tím nemůže nic dělat.

Bude to samozřejmě lež, Němci byli už ošáleni pevnými zárukami Eurokratů, že Německý zázrak ve jménu zbytku Evropy nevyždímou.

Teď se ale samozřejmě, právě tohle děje. Německo ožebračují, aby podrželi PIGS – a kromě nich i Francii.

A tak to bylo ve skutečnosti naplánováno, jak už jsme často poukazovali, ale to, co nebylo naplánováno, je, že jim celý ten jejich teatr přehrají na Internetu. Lidé už se ty zprávy nedovídají jen médií mainstreamu. A to, co je na Internetu a alternativní média to hlásí každý den, nevrhá na Brusel moc hezké světlo.

Nicméně i tento článek ač poněkud váhavě tohle obvinění proti Bruselu jasně vynáší:

[quote align="center" color="#999999"]

Bundesbank bod za bodem rozpoutává útok na každý argument vznesený šéfem ECB Mario Draghim k ospravedlnění nouzové záchranné politiky – čili Otevřených monetárních transakcí (OMT) – odhalené loni v létě k zastavení mimo kontrolu se vytáčející spirály španělské dluhové krize.

Draghiho plán mobilizoval ECB jako věřitele poslední záchrany a vedl i ke grandióznímu propadu nákladů na půjčky po celé periferii EMU, čímž si koupili devět měsíců finančního klidu. Věrohodnost tohoto závazku však zcela spočívá na německém souhlasu. Analytici říkají, že bude-li to uvedeno v pochybnost, může krize v kterémkoliv okamžiku znovu propuknout.

„Tato zpráva hraničí s ekonomickým válčením,“ říká Harvinder Sian z RBS. „Myslíme si, že to na trhu vyvolá děs a hrůzu před tím, že tento soud OMT odmítne.“

Tento dokument říká, že OMT zahrnutím i „špatných dluhopisů“ do nákupů porušuje nezávislost ECB a nese s sebou vysoké riziko těžkých ztrát v „nepravděpodobném případě“, že by dlužnické státy byly nuceny opustit EMU.

Říká se, že řecký debakl ukázal, že ty podmínky nelze vynutit, a že je v každém případě „velice nejisté“, zda je žádoucí rozmařilým státům srážet náklady půjček.

Jako korunu toho všeho Bundesbank říká, že ECB nemá žádný mandát k udržování „současného složení monetární unie.“ Jejím úkolem je udržovat cenovou stabilitu padni, komu padni.

Ač president Bundesbanky Jens Weidmann už před tím Draghiho plán kritizoval, tak agresivní formulace této zprávy ekonomy šokovala…[/quote]

Šok, šok, šok. My šokováni nejsme. To, co ECB dělá, je jasně ilegální. Když to ale dělala, zastavil to někdy Brusel?

A když přijde na tenhle problém od Bundesbanky, tak vůbec nejsme šokováni. Museli s tím přijít, protože už 30 Němců tuhle žalobu k ústavnímu soudu podalo – k čemuž ovšem má v první řadě mandát se vyjádřit Bundesbank.

Když ECB se svým proslulým ulehčování před třemi lety začala, tak Bundesbank ani nemukla. A teď, když ten program už vyrostl a plně se rozvinul, tak Bundesbank náhle dělá, že je tím obráncem solventnosti EU, jak by správně měla.

Bundesbank a německá elita jsou vždy médii mainstreamu líčeni jako odpůrci větší politicky evropského přizpůsobování. Tak tomu ale ve skutečnosti není.

Německá elita je zrovna tak svým způsobem globalistická jako ve zbytku Evropy. Jsou to němečtí OBČANÉ, kdo jsou čím dál více proti euru a dokonce i EU, protože na Brusel nahlíží jako na porušitele svých svatých slibů a Němci nechtějí být obětováni na oltáři evropské solventnosti.

Jsou to Němci samotní, kteří využívají své demokracie, aby zkusili vykolejit to autoritativní rozhodnutí zamířené přímo proti nim.

A opět máme pochybnosti, že tahle konkrétní hra a rozhodnutí vykolejí tu už rozběhlou fiskální zkázu, nenechte se ale otrávit naším cynismem.

Protože nám připadá, že vlna se obrací proti tomuto „velkému experimentu“, a že ač incidenty jako tento samy o sobě nezastaví funkčnost eura nebo dokonce EU, hodně takových útoků přinese časem nějaký dopad.

Doufejme, že z toho vzejde něco dobrého. Doufejme, že německé rozhodnutí přinese neustálé ztěžování snahy ECB o tyto ilegální politiky a že dále ještě přijde krach EU a eura.

Ani EU ani euro nejsou v těchto časech v dobré kondici a každý spor dále oslabí tyhle poslední pokusy o obnovení Francké říše.

Výsledek je samozřejmě ještě nejistý. Ale Internet je proces nikoliv epizoda. A ten proces zřejmě bez ustání sype písek do soukolí nejlepšího bruselského úsilí.

Závěr: Jak už jsme často poukazovali, tohle se nemuselo stát, kdyby si to tolik nezasloužili.

Další článek k tématu:

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com