Přestávka mezi třetí a čtvrtou světovou válkou se chýlí ke konci. K takovému závěru dospěli vědci z ukrajinské Akademie vojenských věd na základě teorie cyklů Kondraťjeva. V souladu s touto teorií (které ještě říkají teorie dlouhých vln) vypracované sovětským ekonomem Nikolajem Kondraťjevem, může začít další světová válka během nejbližších deseti let, soudí člen Akademie vojenských věd Sergej Malkov. Na žádost naší rozhlasové stanice vysvětlil, jak si tuto situaci představuje.


Ve zcela zjednodušené podobě jsou cykly Kondraťjeva obdobími ekonomického rozvoje soudobé civilizace dlouhé 40-60 let.

Předcházející, třetí světová válka byla na přelomu čtvrtého a pátého cyklu Kondraťjeva. Nikde nebyly použity zbraně, výsledky jsou ale znát: změnila se geopolitická mapa světa, uchazeč o světové prvenství – Sovětský svaz a jeho spojenci utrpěli drtivou porážku a přestali existovat v původní podobě.

Nikolaj Kondraťjev vymezil pouze šest cyklů zahrnujících historické období od roku 1803 do roku 2060. Čtvrtý cyklus trval zhruba od konce druhé světové války až po první polovinu 80. let. Teď prožíváme pátý cyklus, který má podle Kondraťjeva skončit v roce 2018. Tato teorie těsně spojuje každý ekonomický cyklus s jemu vlastní technologickou úrovní. Současné období se vyznačuje rozvojem IT, telekomunikací a robotechniky. Další, šestý cyklus má proběhnout ve znamení průlomu v nano-, bio- a informačních technologiích.

Každý cyklus ale zároveň s technologickými vzlety doprovázejí krize a války. Závěr současného cyklu a přechod k následující technologické úrovni bude doprovázet přinejmenším nesmírně silná politická nestabilita, nebo dokonce světová válka, je přesvědčen Sergej Malkov:

[quote align="center" color="#999999"]

Právě se nacházíme ve stadium krizové situace, která přešla v depresi, zoufale se hledají nějaká východiska, která budou podněcovat růst. Je to období velice nebezpečné, protože východisko ještě nevidíme, a protiklady se nahromadily. Obyčejně začínají za takové situace světové války – obchodní, finanční, ekonomické, politické. Ale i klasické. Dochází k jakémusi znovurozdělování světa.[/quote]

Jestliže přijmeme jako model teorii cyklů, pak můžeme skutečně pozorovat, že během dvou posledních staletí docházelo k nejkrvavějším událostem ve světových dějinách právě na nejnižším bodu tak zvaných vln Kondraťjeva. A teď se blížíme k osudné hranici. Podle předpovědí stoupenců teorie Kondraťjeva nastane kritický okamžik v roce 2016-17.

Teď samozřejmě můžeme jen těžko hovořit o tom, jestli začne rozsáhlá světová válka v tradičním smyslu. Ale o tom, že vypukne válka informační, psychologická, ekonomická a obchodní, Sergej Malkov nepochybuje.

Zdroj:  czech.ruvr.ru