Alergií na arašídy dnes v Americe trpí už více než milión dětí a velké procento z nich mívá natolik silné projevy, že s sebou musí neustále nosit injekční aplikátor s adrenalinem – to pro případ, že by se tento alergen nekontrolovaně objevil v jejich jídle. Podle všech dostupných záznamů však vyplývá, že před rokem 1900 neměl prakticky nikdo alergii na arašídy, a to i navzdory skutečnosti, že lidé je konzumují už celé věky. Z toho logicky plyne otázka, proč má tak mnoho lidí tuto alergii až dnes a odkud se takový potenciálně smrtící projev vlastně vynořil?


Dr. Tim O'Shea ve své knížce The Doctor Within dokazuje, že to jsou právě vakcíny, jež jsou odpovědné jak za nástup, tak i za zvyšující se výskyty alergie na arašídy. Velmi mnoho vakcín a zároveň i léků s antibiotiky totiž obsahuje neaktivní plnidla vyráběná z arašídového oleje. Důvodem je především jeho poměrně nenákladná výroba, takže se tento olej v čisté podobě stal široce využívaným právě jako plnidlo při výrobě vakcín. V masovém měřítku se tak začalo dít po roce 1960 a pokračuje to dodnes.

Role arašídového aleje jako spouštěče alergické epidemie, jakou můžeme dnes pozorovat všude kolem, nemůže být ale opomíjena. Jeho zavedení, počínající od počátku 20. století nakonec vyvolalo náhlou a velmi zřetelnou vlnu anafylaxe, jaká do té doby dosud nebyla pozorována. Anafylaxí je zde míněn obecný termín, používaný mj i u alergických reakcí na potraviny. Tato se může projevovat těžkými a někdy až dramatickými reakčními projevy, k nimž mohou patřit křeče, záchvaty a dokonce i úmrtí.

Ukazuje se, že čím více arašídového oleje je využíváno k produkci vakcín a léků, tím častěji začíná populace trpět závažnými projevy potravinové alergie. Pro výrobce se stalo využívání této složky velmi výhodné, neboť u vakcín působí jako účinný konzervant i adjuvant. Avšak pro ty, kteří polykají léky nebo absolvují očkování vakcínami s tímto plnivem, to může znamenat vyvolání velmi závažné a trvalé alergie.

„I když se alergie na arašídy po roce 1980 už staly celkem běžnými, teprve o 10 let později byla zaznamenávána jejich skutečná epidemie,“ vysvětluje Dr. O'Shea ve své knížce a poukazuje zároveň na fakt, že stále se rozrůstající vakcinační program pro děti v USA může být dán do přímé spojitosti s šířením alergií na arašídy. „V období mezi lety 1980 až 1990 se prakticky zdvojnásobil počet aplikovaných vakcín a současně začaly být stále častěji popisovány případy přecitlivělosti s mnoha nebezpečnými reakcemi, které se občas stávaly až fatálními.“

 

Výrobci vakcín nemají povinnost uvádět jejich kompletní složení

Je důležité poznamenat, že v roce 1973, kdy ještě nebyly tak rozšířené alergie na arašídy, se prováděla studie zkoumající účinky arašídových složek ve vakcínách. Zanedlouho poté byla také publikována, avšak vládním rozhodnutím bylo stanoveno, že výrobci vakcín nemusí uvádět obsah plniva z arašídových složek ve vakcínách. To ale mělo velmi nepříznivý dopad: pediatři, rodiče ani nikdo jiný, kdo se chce vyhnout kontaktu s arašídovými výtažky, to už nemá umožněno.

„To, co dnes bývá uváděno v the Physicians Desk Reference, není u žádné vakcíny její úplné složení,“ dodává Dr. O'Shea. „Najednou se staly takovéto detailní informace patentově chráněné – výrobci prý musí být ochráněni. Jsou tak povinni uvádět pouze jejich obecný popis.“

Od té doby se alergie na arašídy staly ještě rozšířenější a závažnější a většina populace už vůbec neví, že se na tom podílí právě některé složky vakcín, které se i nadále skrytě používají při výrobě. Změní se to vůbec ještě někdy? Jedině pokud by si odpovědné vládní instituce a medicínské autority připustili toto pochybení, mohl by tento nesmírný medicínský podvod být odhalen a náležitě vyřešen.

Zdroj:  thedoctorwithin.com,   naturalnews.com , Překlad: zmok.cz