Prášky na spaní by mohly rozvrátit říční ekosystémy přeměnou ryb na pažravé, na riziko se neohlížející samotáře, říkají výzkumnicí. Vědci studovali chování okounů vystavených sedativům, které se do vodních toků dostávají přes kanalizaci. Droga benzodiazepin používaná k léčbě úzkosti a nespavosti v lécích zvaných oxazepam činí ryby odvážnějšími a méně sociálními.


Okoun měřený poté, co jej vytáhli z Temže u Hampton Court: Nová studie ukazuje, že antidepresiva ve vodních tocích činí ryby odvážnějšími a vystavují je riziku predátorů.

Opouští bezpečnost svého hejna, aby se krmily samy – což je činí zranitelnějšími vůči predátorům – a také žerou daleko rychleji než normálně.

‚Okouni jsou normálně plaší a loví v hejnech,‘ říká vedoucí studie Dr. Tomas Brodin u Umea University ve Švédsku. Tohle je známo jako strategie přežití a růstu.

Ale ti, co si plavou pod oxazepamem, se stávají znatelně odvážnějšími.

Vědci studovali chování zdrogovaných okounů vystavených sedativu zvanému oxazepam přitékajícímu do vodních toků přes kanalizaci.

‘Teď prozkoumáme, jaké by to mohlo mít důsledky.’

Ryby konzumující potravu ve zvýšeném tempu by mohly mít neočekávané důsledky na vodní ekosystém, řekl. Např. změnou rovnováhy druhů by to mohlo zvýšit riziko vodního květu. Okouni loví malé rybky a další stvořeníčka, která normálně udržují řasy pod kontrolou.

Tito vědci provedli testy za využití koncentrací drog odpovídající těm, které se nachází ve vodách hustě obydlených oblastí Švédska. Jejich zjištění publikovaná v žurnálu Science byla dnes prezentována Americké asociaci pro pokročilou vědu na jejím výročním zasedání v Bostonu v USA.

V tocích pod čističkami kanalizační vody jsme našli mnoho podobných drog, řekli výzkumníci.

Environmentální chemik Dr. Jerker Fick také z Umea University řekl: ‚Řešením tohoto problému není zastavit medikaci nemocných lidí, nýbrž zkusit vyvinout čističky kanalizačních vod, které podchytí environmentální hrozby od léků.‘

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: dailymail.co.uk