Rekordní jedna miliarda turistů v roce 2012 může být silou dobra, říká turistická agentura OSN … Jelikož ten odhadnutý počet turistů cestujících každý rok dnes prorazil rekord jedné miliardy, agentura Spojených národů zaměřená na světový turismus odhalila kampaň plnou tipů zaměřenou na to, aby se cestující dověděli, jak mohou mít co největší prospěch z lidí a míst, která navštívili. Jedna miliarda turistů: Jedna miliarda příležitostí ukazuje turistům kampaň Světové turistické organizace OSN (WTO), že respektováním místní kultury, zachováváním dědictví nebo nákupem místního zboží, když cestují, mohou dosáhnout velkých rozdílů k lepšímu. – Světová turistická organizace OSN

Dominantní sociální téma: Spojené národy už také radí i turistům. Poslouchejte, prosím. Je to velice důležité.

Analýza volného trhu: Věděli jste, že existovala nějaká Světová turistická organizace OSN?

To nemusí vypadat jako něco významného, ale zase jednou nám to ukazuje, jak všudypřítomnou se stává světová vláda a jak ohromné zdroje jsou za Spojenými národy.

Jako je to u VŠECH agentur OSN je i u WTO prioritou „trvale udržitelný“ turismus. Tato agentura např. doporučuje, aby turisté používali stejný ručník po několik dnů, aby uspořili energii a vodu.

Už v září OSN vydalo prohlášení oslavující cosi zvaného Světový den turistiky. Zde je výňatek:

Činitelé Spojených národů dnes zdůrazňují roli, kterou by mohla turistika hrát při dosahování cílů trvale udržitelného rozvoje, jaké podtrhává Světový den turistiky.

„Turistika, jeden z největších ekonomických sektorů, má zvláště dobré postavení pro podporu ekologické udržitelnosti, zeleného růstu a našeho boje proti klimatické změně prostřednictvím jejího vztahu k energii,“ řekl generální tajemník Ban Ki-moon ve svém poselství oznamujícím tento Den.

Světový den turistiky oslavovaný každý rok 27. září slouží ke zvyšování uvědomělosti mezinárodní komunity o důležitosti turismu a příspěvku, jaký může mít k ekonomickému, politickému a sociálnímu sektoru.

Letošní téma „Turistika a trvale udržitelná energie: Pohon trvale udržitelného rozvoje“ usiluje o pokrok v dosahování cílů Mezinárodního roku trvale udržitelné energie pro všechny 2012.

„Stovky milionů lidí po celém světě závisí svými příjmy na tomto na energii náročném sektoru. Trvale udržitelná energie umožní, aby turistika pokračovala ve své expanzi při současném zmírňování dopadů na životní prostředí,“ řekl pan Ban.

„V turistice má každý nějakou roli. Chválím turistickou komunitu za její rostoucí oddanost trvale udržitelné energii. Rovněž děkuji turistům, kteří se účastní náhrad svých vlastních uhlíkových emisí tím, že si volí ekologicky přívětivé destinace a poskytovatele či jednoduše odkládáním vyprání svých ručníků: Každá iniciativa se počítá,“ dodal.

Z výše uvedeného vidíme, jak jsou ti činitelé OSN neodbytní, když přijde na zdůrazňování „trvalé udržitelnosti“. Samozřejmě, že jde o nesmyslné slovo. Planeta JE udržitelná. Je to flák šutru. Ta se nikam nevydá, a zrovna tak ty procesy, které ji činí tím, co je.

Je toho málo, pokud vůbec něco, co lidé mohou udělat, aby „udrželi“ současné uspořádání planety. Vzduch, voda, počasí, geologické procesy … to všechno bylo na místě dávno, než na Zem stoupl člověk.

Trvalá udržitelnost je fráze popularizovaná mocenskou elitou, která chce řídit svět a potřebuje kontrolovat velké populace, aby to mohla činit. Jen přes kontrolu spotřeby energie a další „zdrojů“ lidmi může vrcholná elita doufat ve vytvoření něčeho na způsob všezahrnující světové vlády, o níž usiluje.

To je důvod, proč se elity tak silně zaměřují na trvalou udržitelnost a využijí každého nástroje, který mají k dispozici, aby to zdůraznily. Světový den turistiky je další příležitostí k přednesení tohoto poselství.

Generální tajemník Světové turistické organizace (UNWTO) Taleb Rifai přišel s tím, že „trvale udržitelná energie v turistickém sektoru může také pomoci snížit energetickou chudobu realizací cílů iniciativy Trvale udržitelné energie pro všechny…“

Podle Rifaie uchovávání vytváří pracovní místa a příležitosti pro „miliony“. Ale tohle je zase jedno neprokazatelné klišé. Je těžké vidět, jak to uvedené nějak vytváří zaměstnanost.

To, co Rifai a další jako on chtějí tvrdit, je, že postavení, řekněme … větrného mlýnu vytváří joby. Ale pokud nejsou větrné mlýny tak efektivní jako jiné formy energie, je výsledkem pravděpodobně čistá ZTRÁTA pracovních míst a snížení životní úrovně. Rifaiovy argumenty jsou nepoctivé, to ale nepřekvapuje.

OSN je ohromná žvanírna, ale taková, která v podstatě vyslovuje propagandistické prvky. Je to v podstatě megafon za miliardu dolarů pro memy elity, konstruované zvláště k udržování politické třídy „v dosahu poselství“ během globální konsolidace.

Přijde-li na tento proces, nic by se nemělo přehlížet. Dnes jsme se poučili, že OSN se rozhodlo oslavit „symbolický“ příchod miliardtého turisty.

„Dnes symbolicky vítáme příchod miliardtého turisty,“ řekl Rifai z WTO podle zpravodajského prohlášení z této agentury. „Vaše akce se počítají. To je naše poselství té miliardě turistů.“

„Přes ty správné akce a volby představuje každý turista příležitost pro spravedlivou daleko udržitelnější budoucnost,“ řekl pan Rifai.

Tato kampaň je v souladu s mandátem v Madridu sídlící WTO, aby podporovala rozvoj odpovědného, trvale udržitelného a universálně přijatelného turismu.

Proč se vůbec Spojené národy do turistiky zapojují? Jaký to má význam?

OSN je zapojena do tolika věcí, že se často zapomínáme ptát na tu základní otázku ohledně její role a funkce. Tyto otázky by se ale klást měly. Přes rostoucí řady různých iniciativ se OSN zapojuje do autoritářského přeformování světa, které zredukuje volbu lidských možností, přivodí retardaci lidských inovací a stabilně posiluje to, co by šlo nazvat novým středověkem.

Myšlenka na trvalý stav lidské společnosti takové, která je navěky podřízená vyšší, zámožné třídě elity, která má vést svět ve jménu všech.

Nejenže je to ponurá perspektiva pro lidskou budoucnost, jsou v tom i znepokojivé genocidní podtóny, které mají co dělat s obecnou perspektivou lidských bytostí jako invazivního obtížného plevele, před nímž je třeba svět chránit, aby se stal „trvale udržitelným“.

Závěr: Potíže přichází, když OSN přechází od žvanírny k silné manifestaci světové vlády. A dochází snad k tomu právě teď?

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com

]]>