Maďarský premiér sa opäť postavil za kresťanské hodnoty. Začiatkom uplynulého týždňa holandský predseda komisie EÚ predstavil dva dokumenty, ktoré tlačia na členské štáty, aby svoju legislatívu prispôsobovali životnému štýlu LGBT skupín. Maďarsko prijatie týchto dokumentov vetovalo.

Maďarsko sa ako jediný členský štát opäť postavilo proti nebezpečným dokumentom. Vďaka jeho vetu dokumenty, ktoré oslabovali chápanie prirodzenej rodiny a propagovali LGBT a gender ideológiu, neboli prijaté.

Začiatkom minulého týždňa holandský predseda Európskej komisie prezentoval dva dokumenty pod názvami: “Strategická angažovanosť za rodovú rovnosť” a “Opatrenia pre šírenie rovnosti LGBT osôb”. Ak by ich Maďarsko nevetovalo, tieto dokumenty by nútili členské štáty prispôsobovať svoju národnú politiku nezriadenému životnému štýlu osôb LGBT.

Maďarsko je už dlhšiu dobu známe svojím ráznym postojom v oblasti rodinnej politiky v rámci Európskej únie. V tomto prípade bolo jedinou krajinou, ktorá sa postavila proti nebezpečným dokumentom, vďaka čomu aj neboli prijaté. Za posledné roky je okrem toho na Maďarov vyvíjaný enormný tlak, aby liberalizovali svoju národnú politiku a zaviedli homosexuálne manželstvá.

Zdroj: hs.sk