Pětiletka Františkova pontifikátu je ve znamení „projevů rostoucího znechucení“ s pontifikem, jaké se podle v úterý zveřejněné zprávy Pew Research Center projevují mezi americkými katolíky. Ač velká většina amerických katolíků na tohoto argentinského papeže pohlíží příznivě, tak je tu trend rostoucí odtažitosti vůči Františkovi, kdy rostoucí počet jich říká, že na Františka pohlíží nepříznivě, protože je „přehnaně liberální a naivní,“ odhaluje Pew.


Např. ohledně toho, zda je efektivní při šíření katolické víry, počet těch, co říkají, že pontifik odvádí „výbornou“ nebo aspoň „dobrou“ práci, spadl z 84 procent v roce 2015 na dnešních 70 procent. Počet těch, co dávají za jeho práci v této oblasti známku „dostatečnou“ nebo „nedostatečnou“ vyrostl za stejné období z 10 na 25 procent.

Něco podobného se projevuje i ohledně mínění lidí o tom, jak si papež vede ohledně tradiční morálky, kdy počet těch, co hodnotí jeho práci výbornou nebo dobrou spadl o deset procent, z 80 procent na 70 procent, a ti, co ho hodnotili dostatečnou nebo nedostatečnou se v posledních třech letech v počtu zdvojnásobili z 13 procent na 26 procent.

Rozdělíme-li americké katolíky podle politického přesvědčení, tak ty rozdíly začnou být ještě zřetelnější, kdy katoličtí Republikáni na papeže v nepříznivém světle pohlíží daleko více, než na papeže pohlíží Demokraté.

Většina amerických katolických Republikánů (55 procent) např. dnes na papeže pohlíží jako na „příliš liberálního“, zatímco toto procento před jen třemi lety nebylo ani poloviční, když bylo na pouhých 23 procentech. Ve stejné demografické skupině se počet těch, co považují Františka za „naivního“ také zdvojnásobil z 16 procent v roce 2015 na 32 procent v současnosti.

Avšak i mezi katolickými Demokraty je trend vyjadřovat se k papežovi se zklamáním. Počet těch, kdo na Františka pohlíží jako na „příliš liberálního“, vzrostl od roku 2015 z 16 na 19 procent a podíl těch, co na něj pohlíží jako na „naivního“ rovněž za stejné období vzrostl ze 14 na 18 procent.

Thomas D. Williams

Zdroj: breitbart.com