Mayové už roky bojují proti mýtu o dni zkázy obklopujícímu nekorektní čtení jejich dávného kalendáře. Jelikož se blíží to datum 21. prosince 2012, tak tento blud způsobuje domorodým Mayům čím dál větší útrapy, zvláště když jejich domovina v Guatemale se přetvořila na levnou turistickou atrakci s nadcházející „apokalypsou“. Jen tento víkend Mayové v Guatemale obvinili vládou a státem sponzorované turistické skupiny z udržování mýtu, že jejich kalendář předpovídá konec světa tak, aby z toho mohly finančně profitovat na výnosech z turistiky.

Ministr kultury Guatemaly hostí masivní událost v Guatemala City, u které se očekává, že ji navštíví asi 90 000 lidí, a to všechno se propaguje pod záminkou oslav „dne zkázy“.

Felipe Gomez, vůdce Mayské aliance Oxlaljuj Ajpop, tento týden protestoval spolu s dalšími Mayi naléhajícími na Turistický institut, aby znovu uvážil oslavy dne zkázy, který kritizoval jako „show“, která degraduje Mayskou kulturu.

„Promlouváme proti klamu, lžím a překrucováním pravdy a proti tomu, aby si nás někdo předělával na výnosný folklór. Neříkají pravdu o časových cyklech,“ řekl Gomez zpravodajské agentuře AFP.

V prohlášení vydaném Oxlaljuj Ajpop znamená konec mayského kalendáře prostě jen, že „dojde k velkým změnám na úrovni osobního, rodinného a komunitárního života, takže bude existovat harmonie a vyváženost mezi lidstvem a přírodou.“

Loni mayský starší jménem Carlos Barrios vedl interview s více než 600 dalšími hlavními Mayskými staršími, aby získal co nejjasnější možné pochopení situace.

V on-line interview reprezentujícím Organizaci mayských a domorodých spirituálních studií učinil Carlos následující prohlášení:

„Antropologové navštěvují chrámová místa a čtou nápisy a vytváří si o Mayích příběhy, nečtou ale ty znaky správně. Je to jen jejich představivost. Jiní lidé píší ve jménu Mayů o proroctvích.

Ti říkají, že svět v prosinci 2012 skončí. Mayští starší jsou kvůli tomu rozhněvaní. Svět neskončí. Bude transformován. Už nejsme ve Světě čtvrtého slunce, ale nejsme ještě ani ve Světě pátého slunce.

To je ten čas mezi časovým přechodem. Jakmile projdeme přechodem, bude tu kolosální globální konvergence destrukce životního prostředí, sociální chaos, války a probíhající změny Země.

Lidstvo bude pokračovat, avšak jiným způsobem. Materiální struktury se změní. Kvůli tomu dostaneme příležitost být lidštějšími.“

Jak Mayové věří a jak mnoho moderních badatelů věří také, lidský druh už během historie planety země prošel mnoha různými změnami.

Tyto změny byly častokrát těžké, ale vždy po nich následovaly rychlé skoky v chápání, soucítění a sociálním pokroku.

Jak jsem to už diskutoval ve své knize Alchymie moderní renesance:

„Teorie dne zkázy je nepravděpodobná a po moci bažícími vládami přehnaně protlačovaná, jelikož touží po udržování obyvatelstva ve strachu.

Jak jsme docela nedávno spatřili v posledním desetiletí ve Spojených státech, establishment neustále zneužívá strachu k manipulacím myslí amerických občanů. Techniky k tomu však nejsou ani trochu nové, využívalo se jich po staletí, ať už to byl strach z ekonomického kolapsu, přírodních katastrof, nepřítele nebo strach z boha, tak toho strachu využívalo těch pár, aby dominovali nad mnoha, už celé věky.

Když Španělé dobývali Mayské impérium, dověděli se od misionářů, že rok 1698 byl koncem mayského časového cyklu.

Proto Španělé počkali s invazí k Mayům na rok 1698, Mayové to vzalo jako znamení a utíkali bez boje.

Jednou z neoslavovanějších predikcí dne zkázy byla ta, co učinil astrolog, který předpověděl ohromnou povodeň, která se světem skoncuje 20. února 1524 na základě konjunkce všech planet na nebesích – Merkuru, Venuše, Marsu, Jupitera a Saturnu.

Celkem nedávno jsme zažili ten mediální hoax s Y2K, který nám hrozil „kybernetickým Armagedonem“ na přelomu tisíciletí. V obou případech se ale svět pak točil dál.“

Konec světa býval předpovídán mnohokrát a už také přišel, naposledy to byla ta určitá hysterie, co zachvátila svět jen o desetiletí dříve kolem přechodu tisíciletí s děsem z y2k.

Svět neskončil naposledy a neskončí ani příště. Ovšem může být něco pravdy na tom, že jsme na pokraji nějakého druhu společenského transformace, když se podíváme kolem po světě, všechny příznaky tomu určitě nasvědčují.

Oxlajuj Ajpop uspořádává události, aby se uvážil ten děs, v pěti městech, aby tyto události něco znamenaly, a Gomez řekl, že od ministerstva kultury by bylo moudré, kdyby svoji podporu umístilo k těmto skutečným oslavám.

Není však pravděpodobné, že by vládní turistické agentury a ministerstva změnila svůj kurz.

Máte-li jakékoliv otázky či s něčím nesouhlasíte, neváhejte se ozvat na: jgvibes@aotmr.com

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>