Ve Spojených státech není žádná demokracie. Americkému politickému životu dominuje jediná strana se dvěma hlavami často nazývaná „Republikraté“. Republikáni a Demokraté spolu v základních otázkách souhlasí a hádají se jen o technikalitách. Obama, který býval při posledních prezidentských volbách líčen jako mírumilovný spasitel, se během posledních čtyřech let v úřadě předvedl jako ne moc odlišný od svého předchůdce. Laureát Nobelovy ceny „míru“ Barack Obama má horší „rejstřík válek“ než George W. Bush; občanská práva Američanů se během posledních čtyřech let smrštila ještě více a prezident Obama také ukázal, že má blíže k těm z ulice Wall Street než k lidem z hlavní ulice.

Mitt Romney a Barack Obama jsou v klíčových otázkách úplně stejní, jak vysvětluje Glen Ford:

Kterémukoliv objektivním pozorovateli se z těch dvou „debat“ krystalicky čistě ukázalo, že mezi Barackem Obamou a Mittem Romneyem existuje konsensus v základních otázkách války a míru, dominance Wall Streetu nad životem Ameriky a fiskálního zbídačování. Při absenci účinného lidového odporu k tomuto duopolu peněz, se ekonomické a sociální krizi nedaří vytvořit pro vládce odpovídající krizi politickou. V důsledku toho pro ně nemá cenu debatovat. (Glen Ford, Obama-Romney: Ten duopol si debatuje sám se sebou).

Jak jsou ale prezidentské debaty regulovány? Historie Komise pro prezidentské debaty vrhá světlo na to, jak a proč jsou z politické debaty vyloučeny ostatní strany a jsou drženy mimo zraky a doslech veřejnosti:

Komise pro prezidentské debaty CPD je soukromá korporace vedená bývalými předsedy Republikánské a Demokratické strany. CPD je duopolem, který umožňuje, aby si kandidáti hlavních stran zpracovali tajné dohody o aranžmá debaty včetně moderátorů, formátu debaty a i účastníků. Důsledkem je fraška prodchnutá bezespornými argumenty, které systematicky vylučují alternativní hlasy, které Američané chtějí slyšet: (VIDEO: SpartacusMoriarty: Pravda o komisi pro prezidentské debaty)

V roce 2008, ač Republikáni souhlasili z vykoupením Wall Streetu, VŠICHNI ostatní prezidentští kandidáti byli proti takovéto masivní institucionalizaci zpronevěry. Díky Komisi pro prezidentské debaty však byli Američané vedeni k víře, že výkup bank nejenže je nevyhnutelný, ale že je i ve veřejném zájmu. Američany neodrazovalo naslouchání politickým hlasům disidentů, kteří by oponovali tomuto ohavnému zadlužování. To samé proběhlo i u konstrukce Impéria Rebublikokratů tažené „válkou s terorismem“ a u změn režimů obhajovaných jak Romneyem, tak Obamou jako legitimní „humanitární“ podnik.

Tento výňatek z poslední debaty ukazuje rozsah, v jakém je americká tyranie nad světem oběma hlavními stranami trivializována. Ti jediní dva prezidentští kandidáti, kterým je „debata“ povolena, si mohou volně v národní televizi vyhlašovat, že jejich země je ostatním nadřazená, že si přejí vyzbrojovat cizince, aby odstranili cizí hlavu státu a nahradili ji místo toho „spřáteleným“ vůdcem, a tohle všechno, jako by to nestačilo, pro blaho Američany se vší jejich mocí prosazovaných hodnot: „lidských práv (…), svobody projevu, voleb (…)“

Romney: No, naprosto věřím, že Amerika má tu odpovědnost i tu výsadu pomáhat bránit svobodu a prosazovat principy, které činí svět mírovějším. A tyto principy včetně lidských práv, lidské důstojnosti, svobody podnikání, svobody projevu a voleb. Protože, když jsou volby, mají lidé sklon hlasovat pro  mír. Nehlasují pro válku. Tak tedy chceme tyto principy prosazovat po celém světě.

[…]

Obama: Amerika zůstává tím jediným nepostradatelným národem. A svět potřebuje silnou Ameriku, a ta je teď, když jsem přišel do úřadu, silnější.

[…]

Romney: Jak už jsem naznačil, k naším cílům patří odstranit Assada a mít na tomto místě novou vládu, která k nám bude přátelská, pokud možno odpovědnou vládu. A chci ujistit o tom, že dostali zbraně a že mají nezbytné zbraně, aby se mohli jak bránit, tak i odstranit – odstranit toho Assada.

Jak jste už i dnes slyšeli ze zpravodajských zdrojů, jsou ti povstalci nesmírně nejednotní. Nedali se ještě dohromady. Nevytvořili sjednocující skupinu, nějaký druh své rady. Potřebují, aby k tomu došlo. Amerika může pomoci, aby k tomu došlo. A my potřebujeme zabezpečit, aby měli zbraně, které potřebují ke splnění té velice důležité role, jíž je odstranění Assada.

[…]

Obama: Jak jste tu právě slyšeli guvernér Romney řekl, že o tom nemá odlišnou představu. A je tomu tak právě protože tím, co bychom měli dělat je zkoušet v Sýrii prosadit umírněné vedení a efektivní přechod, proto Assada odstraníme. To je ten druh vůdcovství, který ukazujeme. To je ten druh vůdcovství, který nadále budeme ukazovat.

Zdroj: fox13now.com

Je to až neskutečné vidět jak oba ti kandidáti v jednotném chóru „podporují demokracii“, přičemž volají po odstranění hlavy státu ozbrojováním teroristických gangů, aby tu práci provedly. A ať bude po listopadových volbách v úřadě kdokoliv, „tohle bude ten druh vůdcovství, který budou nadále ukazovat.“

Pro Billa van Aukena byla ta debata „špinavým politickým špektáklem“:

V tom, co lze popsat jedině jako pokleslý a špinavý politický špektákl, začínaly jak otázky předkládané moderátorem, tak odpovědi od kandidátů obou hlavních korporativistických stran premisou, že americký imperialismus má nezpochybnitelné právo bránit své zájmy rozséváním smrti a zkázy komukoliv nebo kterékoliv zemi, která je považována za překážku.

Nebyl učiněn žádný pokus šířeji přezkoumat zájmy amerického korporativismu v pozadí těchto válek, okupací a vražedných kampaní, které dominovaly světovým záležitostem v uplynulém desetiletí. Protlačoval se dojem, že oponovat těmto politikám je mimo rámec americké politiky, jednou pro vždy je to zakázané a marné. (Bill Van Auken, Obama si s Romneyem notují o válce, Vražda a reakce)

Ale i když jsou tyto dvě strany jen dvěma stranami té samé mince, z prezidentské rovnice není podvodné jednání vyloučeno. Jako reminiscence na volební podvod z roku 2004 vznikla nová kontroverze obklopující hlasovací stroje. Vlastní Remneyovci „vaše hlasování“?

„Prostřednictvím podílového fondu v jejich pevné držbě zvaného Solamere Mitt Romney se svou ženou a synem spolu s bratrem jsou hlavními investory do investiční firmy H.I.G. Capital. H.I.G. je následně držitelem většinového podílu a tří z pěti členů správní rady v Hart Intercivic, společnosti, která vlastní ty notoricky chybující elektronické hlasovací stroje, které 7. listopadu spočítají hlasy v tom přelétavém státě Ohio. Stroje Hartu se rovněž použijí i jinde ve Spojených státech. (Gerry Bello, Bob Fitrakis a Harvey Wasserman, Spojené státy, Vlastní teď rodina Romneyů vaše elektronické hlasy?)

… Rodina Romneyů, jmenovitě Mitt, Ann, G. Scott a Tagg Romney spolu „6. Mittovým synem“ a předsedou financování kampaně má utajený soukromý podíl ve firmě zvané Solamere Capital Partners. Tato firma má vazby na Romneyho kampaň a tyto svazky jsou už dobře zadokumentované spolu i s vazbami na výrobce a distributory hlasovacích strojů. To, co není také zadokumentováno, je pobočka této soukromé firmy, co najímá zaměstnance ze zkrachované firmy spojené s pyramidovou hrou, která má dlouhou historii praní špinavých peněz pro latinskoamerické drogové kartely a vazby na skandál Irán-Contras. (Gerry Bello a Bob Fitrakis, Zaměstnanci tajné banky Romneyho rodiny spojeni s podfuky, praním peněz, drogovými kartely a CIA)

K této velice důležité záležitosti přináší Global Research svým čtenářům seznam článků:

Employees of Romney family’s secret bank tied to fraud, money laundering, drug cartels and the CIA – Gerry Bello and Bob Fitrakis, United States. Does the Romney Family now Own your E-Vote? – Gerry Bello, Bob Fitrakis, and Harvey Wasserman, Obama and Romney concur on War, Assassination and Reaction – Bill Van Auken, VIDEO: The Truth About the Commission on Presidential Debates – SpartacusMoriarty, The Presidential Debates Are Nothing But Scripted Beauty Contests – Washington’s Blog, Obama-Romney: The Duopoly Debates Itself – Glen Ford, US Election Concern: What Is There To Vote For? Danny Schechter, Obama-Romney: Two Defenders of American Imperialism Patrick Martin, Vote with your Heart: Cast a Ballot for Socialism – Burkely Hermann, VIDEO: Obama & Romney Should Realize Americans Sick of WarUS Presidential Elections: Forecasting the Vote, Simulating the “Fraud Factor” Richard Charnin, Two Versions of the Same Thing: “Obamneycare” Converts Health Care Into Profits – Dr. Paul Craig Roberts, Wall Street Issues its Orders to Obama, Romney – Patrick Martin

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca

]]>