Vůdce Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Nigel Farage promluvil v říjnu 2012 k Evropskému parlamentu: Pane Van Rumpuy, když jste se zde poprvé objevil při tom, co se ukázalo být dost drahou promluvou, tak jsem řekl, že budete tichým vrahem demokracie národních států. Jsem si docela jist, že vaším smělým a technokratickým způsobem půjdete po tom, po čem voláte, musím ale říci, že jste ještě horší, než jsem si myslel, že budete. Myslel jsem si ve skutečnosti, že to bude jen federální Evropa, federální Unie. V realitě se ale ukazuje z každého prohlášení, které jste pronesl, že to, co nyní chcete, je totální podrobení států naprosto nedemokratickým strukturám sídlícím v Bruselu.

Nechápal jsem to vykupování z dluhů správně. Přemýšlel jsem, jak k těm výkupům dluhů dojde, a viděl jsem tu paniku mezi členy této komory i lidi vyděšené z ekonomického rozkladu, vy jste byl ovšem celou dobu klidný, protože jste viděl ve výkupech dluhů příležitost pro sebe k převzetí kontroly. Jen se zamysleme, jak je dnes spravováno Irsko, či Řecko ze stejného důvodu. Přijde to s tím zlověstným jménem Trojka – padesát úředníků, co stráví pár dnů v této zemi, přezkoumají situaci a pak loutkovým ministerským předsedům řeknou, co mohou a co nemohou dělat. A všiml jsem si v této komoře ohromného nadšení, když Španělsko dostalo výkup z dluhů. Spousta zdejších členů chtěla, aby Španělsko výkup z dluhů přijalo tak, aby i oni byli podrobeni tomuto novému řádu, a ve skutečnosti i Itálie, kde jimi jmenovaný pan Monti hrozně lační po tom, aby i jeho země byla vykoupena, protože, abych jej citoval, „má strach, že parlamentní demokracie by mohla zbořit Evropskou unii.“

A teď je dost jasné, že ta vaše další fáze bude pro ty, co nebyli vykoupeni a nepotřebují vykoupit. Tak od těch teď chcete, aby podepsali záruky – rozpočtové záruky, a chcete mít tu moc hodit do stoupy jejich rozpočty i poté, kdy byly schváleny v parlamentech. Musím k tomu říct, že teď cítím eurozónu jako velice temné místo – ekonomicky, sociálně, politicky – a mám strach, že ty země, co do ní byly zavlečeny, tedy do tohoto žaláře, v něm pobudou mnoho let, než zas vyjdou.

A tohle všechno se děje před tou kulisou Nobelovy ceny udělené Evropské unii. Je pravdou, že Německo už od roku 1945 nevpadlo do Francie, ale nemyslím si, že tu byla nějaká perspektiva na to, že by se to mohlo stát, pokud tedy vy všichni neřeknete, že Němci jsou z podstaty zlí lidé. Teď hrozba ve skutečnosti přichází z Ruska a měli bychom děkovat NATO a měli bychom děkovat milionům americkým vojáků, kteří sloužili na půdě Evropské unie, aby udrželi mír. To jsme ovšem neocenili, protože si ošklivíme Ameriku a vše, co z ní pochází. A teď tu máme rozdělenou a rozštěpenou Evropu se vzestupem neo-nacistické politiky s násilnými demonstracemi v ulicích a upřímně si myslím, že udělení této Nobelovy ceny celou tuto organizaci degraduje. A to je teď špatná zpráva, protože v Británii průzkumy veřejného mínění jasně ukazují, že jasná většina Britů teď chce z této Unie odejít. Odcházející David Cameron vázl mezi tím. Když přišel sem zkoušel vypadat jako euroskeptik, a pak se vracel domů s vyhlášením vítězství, stejně mu to ale vázlo. A tak předvídám jednu věc: v Británii přichází velká politická změna, protože on ztrácí podporu milionů svých vlastních voličů.

Děkuji!

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>