Moderní archeologové nedávno v Egyptě učinili objev, který vypadá jako záběr z hororového filmu: tucty uřezaných rukou pohřbených ve starobylém paláci a kolem něj. Faraoni za to ale nemohou a ani žádné živoucí mumie. Jak mnozí teoretizují, tak s těmi hromadami rukou jsou spojeny spíše nějaké pradávné rituály.

A všechny ty nalezené ruce jsou nesmírně veliké.

Tým archeologů, kteří tento objev učinili, určil, že ty kosti jsou 3 600 let staré – což poukazuje, že všechny pochází z toho samého rituálu. Všechny ty ruce vypadají, že jsou abnormálně veliké a všechno to jsou ruce pravé. Jsou roztříděny do čtyř různých jam v rámci komplexu, o kterém si vědci myslí, že šlo o královský palác Hyksósů.

Rakouský archeolog pověřený vykopávkami pradávného města Avaris Manfred Bietak vysvětlil žurnálu Egyptská archeologie, že ty ruce vypadají jako podpora pověstí nalézaných ve staroegyptských spisech a v jejich umění. Ač je to první fyzický důkaz, že je to pravda, tak starší zdroje zjevně naznačovaly, že vojákům řezali pravé ruce a jako výkupné požadovali spoustu zlata. Teď je tu ještě otázka, proč to dělali. Samozřejmě, že odřezávání rukou bylo symbolickým prostředkem odstranění nepřítelovy síly, ale nejspíš to mělo i nějaký nadpřirozený význam, jelikož se to dělalo na svatém místě a součástí toho rituálu byl i chrám.

Divné je, že ty ruce v jamách nebyly rozloženy rovnoměrně. Skoro všechny z nich byly ve dvou jamách, zatímco na zbývající dvě jámy zbývalo na každou po jedné ruce. Prozatím nejsou žádné doklady, které by naznačovaly, jakému typu lidí ty ruce patřily, ale s největší pravděpodobností, to byli buď rodilí Egypťané, nebo lidé z Levanty.

Když se Bietaka ptali na vysvětlení, proč si myslí, že ten rituál prováděli, tak řekl: „Můžete ho tak o jeho sílu připravit navěky. Naše důkazy jsou těmi nejrannějšími důkazy a jedinými fyzickými důkazy o tom vůbec. Každá jáma představuje jeden ceremoniál.“

Ty dvě jámy, z nichž každá obsahuje jen jednu ruku, jsou umístěny přímo před trůnním sálem. Tato část Egypta byla jednu dobu okupována silou, o které si většina historiků myslí, že to původně byli Kanánci, takže by to mohlo mít souvislost s jejich invazí. Ty další ruce, které asi byly pohřbeny ve stejné době nebo možná později, jsou na vnějších pozemcích tohoto paláce.

Teď ještě zbývá otázka, proč? Kolik toho víme a co jsou spekulace? Upřímně řečeno, je toho ještě daleko více, co se bude muset vyzkoumat, ale spousta příznaků poukazuje, že to byl určitý druh rituálu k uctění boha či bohů. Skutečnost, že ti lidé měli ruce abnormálně velké, naznačuje, že ti lidé byli speciálně vybraní, což je více charakteristické pro oběť než pro zabíjení příslušníků invazní armády. Skutečnost, že dvě z těch rukou byly pohřbeny odděleně, by mohla naznačovat, že nabídka těchto obětí měla za účel zvláštní uspokojení bohů. Takové oběti nejsou konec konců moc překvapující v oblasti, která se potýkala s cizí invazí. Egypťané často své bohy vyzývali, aby invazní armády potrestali morem, hladomorem nebo obecnou smůlou. Je dost možné, že tyto oběti byly součástí kletby vůči invazním armádám.