Poznámka redakce AC24: Na videu ukazuje, že je z toho vyndaná veškerá elektronika a vše elektrické, co by s tím mohlo hýbat. Je to jen konstrukce z plastů a nezbytných magnetků na křídlech. Když vyvolá nehomogenitu magnetických polí pomocí permanentního magnetu v ruce, roztočí se to. Čím blíž se s tím magnetem přiblíží, tím více se to točí.

(S největší pravděpodobností jde o využití energetického toku magnetického pole Země, které nás obklopuje a je takto schopno hnát zařízení menších výkonů odpovídajících výkonu hustotě výkonu magnetického toku Země v místě zařízení. Pomocný magnet je pak činitelem, který vytváří nehomogenitu v magnetickém poli. Nebylo by to první zařízení využívající tohoto toku příkonu dodávaného samotnou Zemí.)

Potud, pokud zůstávají fyzikální podmínky nedotčené, tak neodynové magnety nejspíš ztrácí méně než 1% hustoty svého magnetického toku za 100 let. Obecně magnet podlehne degradaci svých fyzikálních vlastností působením činitelů, jako je koroze, dávno předtím, než se demagnetizuje věkem.