Člověka po mnoho let fascinovali divy neznámého. Byly tu mýty o gigantických mytických příšerách jako Kraken, který by mohl potopit jakoukoliv loď, která mu zkříží cestu; o bozích a bohyních vrhajících z oblohy ohromné blesky nebo vás jakýmkoliv způsobem oklamat; a o polo-lidských, polo-ptačích harpiích, které mohou střemhlav sletět dolů a uchvátit nevinné lidské bytosti.

Rekonstrukce mapy ze 16. století a lidské zvědavosti, která ji stvořila

[img]https://cdn.disclose.tv/sites/default/files/styles/inline/public/img/inline/2017/12/27/image.png[/img]

Tato fascinace tu byla přítomna i před 430 lety, kdy první takovou rukou kreslenou mapu vytvořil Urbano Monte. Ač ta mapa utrpěla mnoha lety opotřebení, tak oddaný sběratel David Rumsey a jeho stejně tím stržený synovec pracovali na rekonstrukci 60 stránkového atlasu z mozaiky. Teď už jejich práce přinesla ovoce a obrázky této mapy plně v jejich původním zamýšlené formě budou zveřejněny pro zraky zvídavé veřejnosti.

„Monte chtěl ukázat celou zemi tak zblízka, jak je to jen možné na trojrozměrné kouli pomocí dvojrozměrného povrchu,“ vysvětloval Rumsey. „Jeho projekce to, odhlédneme-li od zkreslení kolem jižního pólu, dělá.“

I když o tvůrci této mapy toho není moc známo, poskytuje tato restaurace klíče k tomu, jak si asi lidé 16. století svět kolem sebe interpretovali, když v tom ještě nebyla GPS zařízení a satelity, které máme dnes, které by jim pomohly mít ty mapy přesnější. Tato mapa z roku 1587 ukazuje svět s překvapivou podrobností svět z výšky, jako bychom se na něj dívali ze Severního pólu. To bylo dost překvapivé, protože mnoho jiných map se rozhodlo k jiné perspektivě zobrazení Země, z níž své mapy kreslili. Tento bod pohledu navíc naznačuje, že Monte chtěl vyobrazit kulatý charakter Země, o němž se v té době jako o tvaru země ještě dost debatovalo. Dalším zajímavým zjištěním je, že na mapě bylo Japonsko, které bylo v té době jen málo známé. Jeho zahrnutí bylo nejspíše důsledkem Monteho setkání s japonskou delegací, když v roce 1585 navštívila Milán.

Tato mapa jako náznaků neznámého ke stržení pozornosti k neznámému používá ve značné míře jednorožce a lodi přepadávané mořskými sirénami. Rovněž jsou na ní některá místa a pevninské masy, které v té době neexistovaly, a to ani na jiných mapách. Možná to zdůrazňuje důležitost lidské kreativity a zvídavosti i náš smysl pro to vytáhnout z neznámého nějakým unikátním způsobem, co se dá.