Infowars.com hlásí: Problém spočívá v tom, že ty „fakta kontrolující“ stránky nejsou tak nezaujaté, jak tvrdí, a jsou typicky spřažené se zájmy establishmentu, zvláště s těmi ze Silicon Valley, které chtějí Hillary Clinton v Bílém domě. „Většina těch ‚kontrolorů faktů‘ jsou pouhými liberálními žurnalisty snažícími se protlačit svou předem určenou povídačku,“ napsal Kelly Riddell z Washington Times.


„Ti si vyberou jak hrozinky z vánočky prohlášení do ‚kontroly faktů‘ a pak se podle toho rozhodují, která data jsou s tím ve shodě.“

„Tyto statistiky lze manipulovat – ke každé studii pocházející od Brookingského institutu, Herritage Foundation aj. lze nalézt protiargumenty v závislosti na použité metodologii a průzkumných šablonách. Navíc spousta toho, o čem se rozhodují jako o „kontrolních faktech“ jsou v nejlepším případě subjektivní pohledy. Nejde o nic, co by šlo označit za nesporná data.“

Krátce řečeno, všechno to „ověřování fakt“ je jen názorový žurnalismus předstírající, že představuje nějakou povznesenou objektivitu, jak to tak výmluvně konstatoval James Taranto z Wall Street Journal.

Veřejnost se převážně shoduje na tom, že voliči nedůvěřují právě těm médiím, která během prezidentské kampaně provozovala „kontrolu faktů“, jak uvádí průzkumy.

„Většina voličů si myslí, že zprávy poskytující organizace nahrávají svým favoritům, když provádí kontrolu faktů v prohlášeních kandidátů, ale tato skepse je ještě silnější než u jiných u voličů, kteří podporují Donalda Trumpa, u nichž silně převažuje nad skepsí voličů jeho rivalky Hillary Clinton,“ konstatovala tato studie. „Nový celonárodní telefonní a internetový průzkum od Rasmussen zjišťuje, že jen 29% ze všech pravděpodobných amerických voličů důvěřuje komentářům kandidátů ověřeným médii kontrolujícími fakta.“

„Šedesát dva procent (62%) věří, že organizace zpráv ta fakta překrucují, aby pomohly těm kandidátům, které podporují.“

Zvláště Snopes, který založili tehdy manželé David a Barbara Mikkelsonovi, se v poslední době zapletl do kontroverzí, kdy Davida obvinili, že z příjmů této stránky zpronevěřil téměř 100 000 $, aby si platil prostitutky, jak dokládají rozvodové dokumenty podané u soudu Barbarou.

„Ti dva se rovněž ve svém rozvodovém případě přou o to, co jsou základní fakta, ač Snopes.com tvrdí, že jejich ‚vlastníci‘ jsou oddáni ‚přesnosti a nestrannosti‘,“ uvedl dost ironicky Daily Mail.

Tato poslední dezinformační kampaň Googlu je digitální „Nocí dlouhých nožů,“ zaměřenou proti těm, kteří běžně odporují povídačkám establishmentu, a nejspíš byla koncipována poté, co Clintonová v roce 2016 prohrála v prezidentských volbách.

Ale elity už prohrály; neboť my jsme už přešli Rubikon, kdy lidé už radši myslí sami, kdy si skládají dohromady střepy informací z cyklů výroby zpráv, aby si formulovali své vlastní analýzy, než aby se prostě nesvéprávně nechali krmit lžičkou a poslušně papali ty „názory“, které za ně vymyslely stránky „kontroly faktů“.

Zdroj: infowars.com