Profesorka matematiky z University of Illinois věří, že algebra a geometrie protahují „privilegia bílých“, protože ta řecká terminologie dává Kavkazanům (antropologické označení bělochů) nezasloužené zásluhy za tento předmět. To však není jediná stížnost této profesorky na daný předmět. Ta si totiž myslí, že hodnocení matematických dovedností protahuje diskriminaci proti studentům z řad menšin, když ti si vedou hůře než jejich bílí spolužáci.


Rchele Gutierrez argumentuje, že nově vydávané osnovy matematiky pro učitele musí zohledňovat politiku identity kolem matematických předmětů.

„Celá matematika na mnoha úrovních operuje jako Bělošská,“ argumentuje s upřímnou horlivostí, jak nás informuje Campus Reform. „Na toho, komu se dostává uznání za vytvoření a rozvoj matematiky, na ty, kdo má matematické schopnosti, a na ty, na které se pohlíží, že patří do matematické komunity, se obecně nahlíží jako na Bílé.“

Gutierrez argumentuje, že předměty jako algebra a geometrie, které mají vztah k aritmetice, rovněž protahují rasismus a privilegovanost bílých. Má obavy, že „osnovy, které zdůrazňují výrazy jako Pythagorova věta a čísli pí, udržují vnímání, že matematiku převážně vyvinuli Řekové a Evropané.“

Gutierrez také tvrdí, že důležitost matematických dovedností v reálném světě rovněž udílí těm, kdo jsou v matematice dobří, to, co nazývá „nezaslouženým privilegiem“. Protože většina učitelů matematiky ve Spojených státech je bílá, tak běloši tyjí z prospěchu, že si tento předmět osvojili disproporcionálně lépe než příslušníci jiných ras.


„Jsme opravdu tak chytří jen proto, že umíme matematiku?“ ptá se a vznáší otázku, proč pro profesory matematiky přichází daleko více grantů než pro profesory „sociálních studií či angličtiny.“

„Když se na někoho pohlíží jako, že není moc na matematiku, tak je v tom vždy určitý pocit jeho méněcennosti, který tím lze vyvolat,“ říká spolu s tvrzením, že menšiny „zažívají mikro-agresi od ostatních účastníků při hodinách matematiky, kdy se lidé hodnotí podle toho, jak dovedou abstraktně myslet.“

Aby se vyřešila tato mezera v inteligenci, vyzývá Gutierrez profesory matematiky, aby si vypracovávali smysl pro „politické conimiento,“ což je španělský výraz pro „znalost politického způsobu vyučování.“

Svou argumentaci uzavírá tvrzením, že veškeré znalosti se „vztahují“ neboli jinými slovy jsou relativní. „Věci nelze poznat objektivně, musí se poznávat subjektivně.“

Ian Miles Cheong

Zdroj:  dailycaller.com