Do 75 let vám smartfone implantují Článek CNN předpovídá, že do 75 let budou mít lidé zabudované mikročipy do svého mozku, které dovolí, aby jejich chování kontrolovala třetí strana. Článek nadepsaný Smartfone budete mít v budoucnu ve svém mozku nabízí polo-satirický pohled na transhumanismus a myšlenku, že lidé se částečně stávají kyborgy, co mají komunikační zařízení implantovaná do svého těla. Počínaje předpovědí toho, že nejdříve dojde k široké popularizace smartfonů, co se nosí, a už je vyrábí Google, tento článek jde dále do předpovědi, jak lidé budou komunikovat na konci tohoto století.

„Během 75 let udělá technologie obrovský skok. Mikročip lze přímo instalovat do uživatelova mozku. Apple spolu s hrstkou společností tyto čipy vyrábí. Když lidé jeden druhého „zavolají“, myšlenky se okamžitě propojí. Má to ale i odvrácenou stranu: „Reklama“ může okamžitě kontrolovat uživatelovo chování, protože nebude možné upadnout do rozhodovacích těžkostí. Pokud uživatel narazí na rozhodovací těžkost – což je tak s pravděpodobností 1 ku miliardě – bude každý kousíček dat vysílaných z jeho mozku, už naloadovaný do serverů společnosti tak, aby tato mohla „zákazníkovi lépe sloužit“.

Tón tohoto spisu od CNN je tak nějak pubertálně sebejistý, ale tvrzení, že lidé se nakonec sloučí se stroji jakožto v realizaci přicházející technologické singularity, je tím, co sdílí téměř všichni vrcholní futuristé.

Opravdu lidé jako vynálezce a futurista Ray Kurzweil si nemyslí, že budeme muset čekat 75 let, abychom zažili smart-fony implantované do mozku. Vidí to, že to přijde jen do 20 let.

Ve své knize z roku 1999 Věk spirituálních strojů Kurzweil úspěšně předpověděl příchod iPadu, Kindlu, iTunes, You Tube a služeb na požádání jako Netflix.

Kurzweil předpovídá, že do roku 2019 budou nošené smartfony ve všech velikostech a že do roku 2029 počítače a mobilní telefony se už budou implantovat lidem do očí a uší, čímž se z těch, co to mít nebudou, vytvoří „lidská podtřída“, na kterou se bude nahlížet jako na zaostalou a neproduktivní, protože odmítá přistoupit na singularitu.

Ač článek z CNN nepředpovídá ani implantaci čipů do mozku do konce století, Kurzweilovy předpovědi jdou ještě mnohem dále než sem. Podle něj do roku 2099 bude celá planeta řízena počítačovými systémy umělé inteligence, které budou chytřejší než celá lidská rasa dohromady – podobně jako systém Skynet fiktivně vyobrazený v Terminátorovi.

Lidé, kteří budou odporovat svému přetvoření, aby se stali částečnými kyborby, budou ostrakizováni na okraj společnosti.

„I mezi těmi lidskými inteligencemi, co pořád používají na uhlíku založených neuronů, bude nesmírné využití technologie neurálních implantátů, která poskytne nesmírné zlepšení lidských schopností vnímání a kognitivních funkcí. Lidé, kteří nebudou takovýchto implantátů využívat, nebudou schopni se smysluplně účastnit na dialogu s těmi, kteří budou,“ píše Kurzweil.

Kurzweilovy předpovědi se odráží u Billa Joye ze Sun Microsystems, který v roce 2000 ve Wired Magazine v článku nadepsaném Proč nás budoucnost nepotřebuje předpovídá, že technologické pokroky v robotice učiní z většiny lidí zastaralou veteš.

V důsledku toho se „může elita jednoduše rozhodnout, že masy lidstva vyhladí,“ píše Joy.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>