Vědecký tým z Oxfordské univerzity dokázal, že paralelní světy skutečně existují. Samotná teorie těchto světů se objevila již v 50. letech minulého století. Hugh Everett přišel s názorem, že každá nová událost může vést k jinému výsledku. Tímto způsobem se počet alternativních vesmírů blíží nekonečnu a pokoušel se tak objasnit záhady kvantové mechaniky. Teorie byla považována za fantastickou a byla zapomenuta. Ale v Oxfordu nečekaně přišli k závěru, že Everett byl na správné cestě.

Experimentálně prokázali, že atomové částice zaujímají nejasnou „superpozici“, ve které mohou současně rotovat různými směry, nebo se objeví ve stejnou dobu na různých místech.

Výpočty ukazují, že keříčkovité struktury, které vznikají při rozšiřování vesmíru na paralelní verze sebe samého, objasňují pravděpodobnostní charakter v kvantové mechanice. To podle oxfordských vědců dokazuje, že žijeme v jednom z mnoha paralelních světů, a nikoli v jedinečném.

Parallel Universes – Paralelní světy

Holografický vesmír a kvantová fyzika

Kvantový aktivista

Zdroj: czech.ruvr.ru

]]>