Nová studie NASA našla důkazy, že existuje geotermální zdroj tepla jménem výhonek pláště ležící hluboko pod Západní Antarktidou v Zemi Marie Byrd. Tento zdroj tepla by mohl vysvětlit, proč v těchto místech probíhá tání, které pod ledovcovým příkrovem vytváří řeky a jezera. Ač na takovém zdroji tepla není nic nového a neznamená hrozbu pro příkrov Západní Antarktidy, vysvětluje to, proč tu v předchozích érách docházelo k tak rychlým kolapsům ledovcového příkrovu při rychlých klimatických změnách a proč i po nich zůstal tak nestabilní.


Aby vědci zajistili, že tento model bude realistický, vzali si zjištění o výškách ledového povrchu, které pořídil satelit IceSat NASA a kampaň Operace IceBridge (Ledový most). Ivins řekla, že nastavili silná omezení na přípustné stupně tání ledu, které byly stanovenou veličinou, kterou chtěli předpovídat. Ivins se uchýlila k tvrzení, že když rozměry a umístění možného výhonku pláště nejsou ještě známy, tak musí vědci testovat celou škálu možností, které by byly fyzicky možné, a tak vypočítat celé tucty simulací.