Američtí odborníci zjistili, že hlavním způsobem, jak dosáhnout ženského orgasmu je masturbace během pohlavního aktu. Článek s těmito závěry byl zveřejněn v časopise Archives of Sexual Behavior. Výzkumu se zúčastnilo 1569 mužů a 1478 žen. V průzkumu dobrovolníci uváděli úroveň své sexuální aktivity, počet orgasmů, stupeň uspokojení z pohlavního styku s bývalými a současnými partnery.

Přitom vědci zjišťovali přesné podmínky, za kterých ženy dosahovaly pocitu vyvrcholení, a proto se ptali, zda k tomu dochází během „vaginálního pohlavního aktu", nebo „aktu s dodatečnou klitorální stimulací".

Zjistilo se, že odpovědi účastníků závisely na tom, zda upřesňovali, co se přesně myslí „orgasmem během vaginálního pohlavního aktu". Někteří dotazovaní se domnívali, že dodatečná stimulace spadá do této definice.

Tyto výsledky zpochybňují závěry jiných odborníků, kteří prováděli podobné výzkumy a kteří tento faktor během analýzy odpovědí respondentů nebrali v potaz. Podle vědců dodatečná stimulace během sexu zvyšuje pravděpodobnost dosažení orgasmu u žen.

Zdroj:  snews.com