Nizozemská vláda chce nahradit tradiční elektroměry s rotujícími disky inteligentními elektroměry v každé domácnosti do roku 2020. Netušila, že toto politické rozhodnutí může mít fatální důsledky pro spotřebitele.   Na University of Twente (UT) ve spolupráci s Amsterdamskou univerzitou aplikovaných věd provedli studii, která odhaduje, že tyto potenciálně nepřesné elektroměry byly instalovány nejméně v 750.000 holandských domácností.

Test setup 

Již nějaký čas se objevovaly informace o tom, ž elektronické elektroměry mohou podávat mylné údaje o spotřebované energii. To byla výzva pro profesora Leferinka spolu s se spolupracovníky Ceesem Keyerem a Antonem Melentjevem z Auas,aby tyto informace potvrdili nebo vyvrátili. Na test použili devět různých elektronických elektroměrů. Tyto elektroměry byly vyrobeny v letech 2004 až 2014. Umístili elektroměry do jednoho elektrického rozvaděče a jako zátěž použili úsporné žárovky, topné tělesa, LED žárovky a stmívače. Vědci pak porovnali naměřené údaje se skutečnou spotřebou systému.

Rozdíl  až 582 % 

V experimentálních testech, které jsou zcela reprodukovatelné, pět z devíti elektroměrů ukazovalo mnohem vyšší spotřebu než skutečné množství spotřebované energie. V některých sestavách se jednalo až o 582 procent vyšší spotřebu. Naopak, dva elektroměry ukazovaly údaj o 30 procent nižší, než skutečné množství spotřebované energie. Největší nepřesnosti byly pozorovány při použití stmívače v kombinaci s energeticky úspornými žárovky či LED žárovky. 

Vysvětlení

Nepřesné hodnoty jsou připisovány konstrukci elektroměru. Stmívače se rychle rozšiřují do domácností a právě stmívače jsou největším problémem měření energie. Průběh již není sinusový a na to vývojáři elektroměrů zapomněli. Dalo by se to omluvit u výrobků staršího data, kdy LED žárovky nebyly na vzestupu. Vědci demontovali elektroměry a podívali se dovnitř na princip měření energie.

Zjistili, že  elektroměry s  vyšší spotřebou používaly pro měření energie „Rogovského cívku (link is external)“. Zatímco u elektroměru s nižšími hodnotami používali „Hallův snímač (link is external)“. Zajímavé je, že všechny testované přístroje splňují všechny zákonné požadavky a jsou certifikovány. Zkoušky v patřičných v normách však nedefinují použití stmívače a úsporné žárovky či LED jako zátěže. Proto těmito zkouškami prošly.

Může spotřebitel bránit? 

Pokud má spotřebitel jakoukoliv pochybnost o měření elektroměru, může zažádat o přezkoušení elektroměru v akreditované laboratoři. Bohužel, pokud se zjistí, že přístroj měří správně, tak musí toto měření uhradit. Toto platí i zde v České republice. Nicméně je nutno říci, že přezkoušení proběhne v souladu s platnými normami a tak se pravděpodobně zjistí, že přístroj měří správně. 

Závěrem

Studie s názvem „ Static Energy Meter Errors Caused by Conducted Electromagnetic Interference“, jsou publikovány ve vědeckém časopise IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine. Nizozemský metrologický institut provedl přezkoumání a tyto výsledky potvrdil.

Po přečtení tohoto článku jsem pátral po typech jednotlivých elektroměrů. Narazil jsem na článek, kde se autor o tyto informace zajímal. Nicméně mu bylo sděleno, že studie neměla za cíl poškodit určité výrobce, ale pouze upozornit na tuto problematiku, což se jim podařilo. Myslím, že o tomto tématu neslyšíme naposledy.

  • Link na původní článek: ZDE
  • Link na článek o typech testovaných elektroměrů: ZDE

Libor Malec