V současnosti je velké množství zlata ve vesmíru, a ještě více poté, co se srazily dvě neutronové hvězdy, které od nás byly vzdáleny 130 milionů let. Jejich kolize byla tak masivní, že světelné i gravitační vlny z výbuchu zaznamenali na gravitačního-vlnovém observatoři, známém jako LIGO, spravovaném vědci z NASA. Astrofyzik Paul Hertz řekl:[quote align="center" color="#999999"]

„Toto je skutečně vzrušující věda. Měli jsme možnost pozorovat poprvé v historii světelné a gravitační vlny vytvořené jednou událostí. Pozorování světelného zdroje gravitačních vln pomohlo odhalit detaily, které bychom jen ze samotných gravitačních vln nepozorovali.“[/quote]

Gravitační vlny byly poprvé pozorovány na LIGO v roce 2015. Vědci, kterým se to podařilo získaly letos Nobelovu cenu za fyziku.

Observatoř byla však schopna monitorovat pouze gravitační vlny, které pocházely z kolize dvou černých děr. Poslední objev byl zároveň prvním, kdy vědci pozorovali neutronové hvězdy. Neutronová hvězda je vesmírný objekt, který vznikne po výbuchu supernovy. Je to degenerovaných hvězda z neutronového plynu, tedy jde o závěrečné stádium vývoje hmotných hvězd.

Výkonný ředitel LIGO, David Reitz řekl:
[quote align="center" color="#999999"]

„Toto je událost, na kterou jsme všichni čekali. Sloučené neutronové hvězdy produkují obrovské množství světla, protože po jejich nárazu vznikne hromada horkých trosek. Sloučené černé díry po nárazu pohltí jakoukoli hmotu v jejich okolí, takže v takovém případě se na světelnou show těšit nemůžeme.“[/quote]


Vědci se domnívají, že po nárazu dvou hvězd vznikne exploze, jejíž součástí jsou pozůstatky zlata, platiny a olova. Už roky vědci vědí, že takové masivní události jsou vesmírný zdrojem těžkých kovů. Vědci tvrdí, že tato konkrétní srážka vytvořila tolik zlata a uranu, že jejich hodnota dosahuje desetinásobek toho, co máme na Zemi.