Kancléř Pontifikální akademie věd v pozoruhodném prohlášení uvedl, že to „plíživý ekologický stres“ vede k masovému vysidlování lidí a způsobuje „největší humanitární krizi od Druhé světové války.“ Při rozběhu nadcházející vatikánské konference nesoucí provokativní název „Mládež jako obsluha naší planety za daleko bratrštější a více podporující společnost,“ uvedl argentinský biskup Marcelo Sanchez Sorondo,


S tím, že hlavním problémem, se kterým se svět dneška potýká, je to, jak reorganizovat sociální a ekonomický život jak uvnitř národů, tak mezinárodně tak, aby byl prodchnut vyššími hodnotami.

Těmito hodnotami jsou „rozjímání, modlitby, komunity, rovnost, solidarita, bratrství, důvěra a ekologická udržitelnost,“ píše Sanchez v brožuře nastiňující tuto konferenci, když prý má jít o „hodnoty, které vytváří reálné, nikoliv jen klamné štěstí.“

Tento biskup ale neodhalil, jak si myslí, že by se měl „reorganizovat sociální a ekonomický život jak uvnitř národů, tak mezinárodně, aby byl prodchnut vyššími hodnotami,“ rozjímání a modliteb, na což by mnozí mohli pohlížet jako na cosi mimo působnost sociální a ekonomické „reorganizace“.

Rovněž pominul upřesnění, jak ekologická udržitelnost vytvoří to „reálné“ štěstí.

Tato konference organizovaná biskupem Sanchezem Sorondo je jen poslední z dlouhé řady takových podniků, které se pravidelně zabývají takovými tématy jako je biodiverzita, zalidnění a globální oteplování.

Letos biskup Sanchez organizoval workshop o biologickém vymírání, na nějž pozval renomovaného tvůrce hoaxů o přelidnění Paula Ehrlicha, který si vysloužil status celebrity publikací svého bestselleru o zkáze světa z roku 1968 Populační exploze.


Tato kniha tehdy vyvolala masovou hysterii o budoucím světě a schopnosti země udržet lidský život, jelikož Ehrlich vypustil celé série děsivých předpovědí, které se ukázaly být ohromujícím způsobem nesmyslné, s nimiž vytvářel mýty o neudržitelném růstu populace.

Mezi předpovědi z Ehrlichových proroctví patřily ty, že stovky milionů lidí zemřou hlady už v 70. letech, že Indii, která je už přelidněná, čeká neodvratná zkáza, a že podle poctivých odhadů nemůže „Anglie v roce 2000 už existovat.“

Ve svém oznámení nového vatikánského mládežnického sympozia Biskup Sanchez říká, že současná éra „je plná ohromného napětí a úzkosti“ do velké míry kvůli novým populistickým hnutím, které upřednostňují národní suverenity před globalistickou homogenitou.

„S tím, jak multilateralismus uvadá, tak narůstají vize zúženého vidění ve formě nacionalismu, výlučnosti a dokonce i xenofobie,“ prohlásil chmurně Sanchez. „Mezinárodní právo se čím dále více vykolejuje a ztrácí se k němu respekt spolu s nárůstem politického šikanování a přístupů ‚právo je v síle‘.“

Sanchez se uchyluje k tvrzení, že „plíživý ekologický stres“ spolu s „třetí světovou válkou“ bojovanou po kouscích „vede k masovému vysidlování lidí a k největší humanitární krizi od Druhé světové války.“

„Na ekonomické frontě je to technokratické paradigma v tandemu s individualistickým étosem, které vedou ke globální ekonomice tažené hrabivostí a ziskuchtivostí,“ dodal biskup, „což vede k ohromnému sociálnímu vyloučení a ekologické degradaci.“

Co je z toho všeho jasné, říká, je to, že „současná krize je spíše krizí hodnot,“ než že by šlo o nedostatek finančních nebo technických kapacit.


A „naše čtvrté Mládežnické sympozium“ má tudíž v úmyslu řešit tyto výzvy jak reorganizovat sociální a ekonomický život jak uvnitř národů, tak mezinárodně tak, aby byly lépe prodchnuté hodnotami rozjímání, modliteb, komunity, rovnosti, solidarity, bratrství, důvěry a ekologické udržitelnosti, o čemž Sanchez říká, že to zjevně nebude snadný úkol.

Tato konference, říká, že „se soustředí na klíčové slovo, které vyjadřuje lépe než slova jiná potřebu překonat naší současnou ochablost a nefunkčnost, a tou je bratrství.“

„Mladí lidé celého světu musí tuto kriticky důležitou hodnotu znovu uvážit. Musí v ní spatřovat své zrozením dané právo a svůj odkaz,“ řekl.

„Hlavním morálním problémem“ pro mladé lidi dneška, oznámil, je, „jak bych měl vést svůj život, abych dosáhl štěstí před Bohem, sám sebou, ostatními lidmi a životním prostředím.“

Pro událost organizovanou Vatikánem je kuriózní, že tato brožura cituje Aristotela a papeže Františka i s odkazy na Immanuela Kanta, ale nikdy se nezmiňuje o Ježíši Kristovi – možná, protože ten nikdy o „ekologické udržitelnosti“ nekázal.

Thomas D. Williams

Zdroj: breitbart.com