Díky tomu, že se ročně vykácí přibližně 150 – 200 tisíc km2 původních tropických lesů, rozhodli jsme se alespoň trošku pomoci matce Zemi. Proto vytváříme tento projekt, kde i s Vaší pomocí chceme vytvořit a podporovat chráněnou oblast. Účelem projektu je chránit prales a sdílet moudrost indiánů kmene Kichwa. Chceme zachovat tuto moudrost budoucím generacím, aby mohly žít v harmonii a v kontaktu s přírodou. Tento projekt bude realizován společně s rodinou Grefa z Ruku Kausay Yurak Yaku pod mediální záštitou AC24.cz.

Cíle projektu:

Vytvořit chráněnou oblast

Tato oblast se nachází v ekvádorském pralese. Jde o 45% zatím člověkem nedotčeného, původního pralesa. Zbytek je oblast sekundárního pralesa s přibližně 150 let starými stromy.

V posledních 3 letech se v pralese hodně kácí stromy a probíhá těžba zlata, jež chemikáliemi zamořuje řeky a ryby v nich. Toto ničení je způsobené nejen zahraničními firmami ale i domorodci snažících se zajistit obživu a peníze pro své děti do škol. Pak dochází k prodeji krásných území, které velké firmy zneužívají pro své účely. Chceme chránit a zachovat původní vegetaci pralesa.

 

Chránit a sázet rostliny

V této chráněné oblasti chceme pěstovat původní medicínské rostliny určené k léčení široké škály nemocí – jak fyzických, tak i energetických. Dále chceme chránit druhy, kterým hrozí vyhynutí. Ochraňovat velké stromy, učit se od nich moudrosti a práci s energií.

Ochrana místní vegetace a vysazování bude uskutečněno ve spolupráci s indiánskými komunitami. Tím se indiánské tradice zachovají a nebudou zapomenuty. Jedno z velkých indiánských učení se týká posvátných, magických rostlin. Například 5 různých lidí zasadí stejnou rostlinu. Ale pouze osoba, která je zasvěcená do léčení s pomocí konkrétní rostliny, vypěstuje medicínu s danou léčivou silou. A tyhle vědomosti místní domorodci dědili z generace na generaci.

Je třeba aby neupadly v zapomnění jejich zkušenosti o které přestávají projevovat zájem mladé generace měnící se s konzumním způsobem života. Čím více budou hrdí na své tradice tím více přežijí.

 

Pomoci místním domorodým indiánům

Skrze plat vyplácený z dobrovolných příspěvků a darů. Plat budou dostávat za jejich práci v pralese (pěstování rostlinné medicíny, hlídání této oblasti aj.) Tím, že zdejší lidé budou mít možnost placené práce, chceme předcházet kácení stromů na prodej, který je teď častým způsobem získání financí místních lidí.

 

 

 

 

Vybudovat léčebné centrum přímo v pralese

Naše přání je pozvat lidi z celého světa, aby si na vlastní kůži zažili sílu, krásu a léčivost pralesa. Chceme spojit síly s ostatními lidmi v podpoře Kichwa kultury a zamezit tak ničení pralesa a jeho medicín. Zájemci mohou u rodiny Grefových v pralese podstoupit fyzické či energetické léčení s medicínskými rostlinami nebo obřad s posvátnými rostlinami.

Naší zkušeností je, že při léčení vážných nemocí je třeba dlouhodobý pobyt v pralese. Ten regeneruje ducha, duši i tělo. Skrze čistý vzduch, vodu, pohyb spojený s prací v pralese, pravidelné čištění se čerstvými rostlinami a napojení se na spirituální bytosti žijící v nedotčené přírodě. Když léčíme vážnou nemoc máme zkušenost s tím, že nejlepší je ji léčit přímo v pralese a déle než 3 měsíce.

Posílání velkého kvanta rostlin do Evropy je jak finančně náročné tak časově nemožné. Než dorazí takovou dálku tak buď uschnou nebo zplesniví, tím ztrácí svojí sílu. V neposlední řadě připomínáme že léčení s rostlinou bez zasvěceného člověka (který má vědomostmi jak s nimi pracovat na spirituální rovině) nemá tak léčivý účinek.

Ti, kdo nemají dostatek finančních prostředků pro dlouhodobý pobyt v pralese mohou pomoci prací (např. sázením a pěstováním plodin k jídlu). Nyní se léčení provádí v Ruku Kausay. V budoucnosti chceme vybudovat centrum léčení přímo v chráněné krajinné oblasti.

 

Co jsme doposud udělali

  • 21.9.2012 nám bylo Ministerstvem Vnitra ČR oficiálně schváleno občanské sdružení „Život postaru".
  • Založili jsme veřejné transparentní konto. Chcete-li také finančně podpořit projekt, podívejte se na možnosti zasílání příspěvků.
  • 17.11.2012 jsme složili polovinu zálohy na odkup pozemku a dostali notářem ověřený dokument.
  • Natočili jsme několik rozhovorů a dokumentů o projektu s šamanem Augustinem Grefou, jeho ženou Míšou a Tomášem Machem, viz Foto/Video
  • V roce 2012 proběhla po celé ČR série přednášek na podporu projektu.
  • Pořádáme léčebné ceremonie s rostlinami síly.

Aktuálně je pro nás nejdůležitější finanční pomoc. Peníze potřebujeme na odkup cca 45 hektarů ekvádorského pralesa. Pokud ho neodkoupíme, koupí ho developerské či olejářské firmy a tento krásný kus přírody zdevastují. Více informací ZDE.

Děkujeme všem za podporu!

Číslo účtu: 34800348/5500

IBAN: CZ4755000000000034800348

SWIFT: RZBCCZPP

Transparentní účet

(Děkujeme především čtenáři Filipovi za příspěvek 5 000 dolarů).