Neurovědci zjistili, že lidský mozek obsahuje struktury a tvary, které mohou mít až jedenáct dimenzí. K novému objevu vyjádřili následovně: „Objevili jsme svět, o kterém se nám dosud ani nesnilo.“ O co přesně jde? Za použití matematických metod a algebraické topografie našli vědci v lidském mozku nové struktury a multidimenzionální geometrické tvary. Ty mohou mít až 11 dimenzí.„Objevili jsme svět, o kterém se nám dosud ani nesnilo. Objevili jsme desítky milionů těchto objektů i v té nejmenší části mozku a většina z nich má sedm dimenzí. V některých neuronových sítích se nám však podařilo objevit struktury, které mohou mít až jedenáct dimenzí.“

Jak vědci vysvětlují, každý jeden neuron lze propojit s dalším přilehlým neuronem a vytvořit tak spletité sítě. Mezi nimi se nacházejí jamky a dutiny. Zajímavé je, že čím více neuronů se navzájem propojí, tím více multidimenzionálních struktur se objeví.

Ran Levi z Aberdeen University se vyjádřil:

„Přítomnost multidimenzionálních dutin naznačuje, že když mozek zpracovává informace, neuronová síť na podnět odpovídá neuvěřitelně organizovaným způsobem.“

Je to jako kdyby mozek na stimul odpověděl stavbou věže z multidimenzionálních bloků, přičemž začne s tyčemi (1D), pak přidá desky (2D), potom kvádry (3D) a pokračuje stále složitějšími strukturami (4D, 5D atd.). Připomíná to hrad z písku, který se nejprve zhmotní a následně se rozpadne.


Vědci dodávají, že v naší realitě však nejsme schopni vnímat více než tři dimenze, výšku, šířku a hloubku. Díky matematice je však lze definovat.