Agrochemická spoločnosť Monsanto čelí veľkému škandálu. Francúzsky denník Le Monde prišiel s odhalením, že spoločnosť Monsanto praktizuje tzv.ghostwriting. Ide o praktiku, kedy zamestnanci spoločnosti sami píšu texty a štúdie o určitej téme resp. produkte a odborníci, ktorým spoločnosť samozrejme dobre zaplatila, ich podpíšu vlastným menom, aby štúdiam dodali dôveryhodnosť.


Počas súdnych sporov prebiehajúcich v Spojených štátoch došlo k odtajneniu interných materiálov nadnárodnej spoločnosti Monsanto, ktoré dokazujú mnohonásobné používanie tejto praxe.

Denník Le Monde uvádza ako exemplárny príklad amerického biológa Henryho Millera, ktorý takýmto spôsobom podpisoval texty uverejňované v takých renomovaných novinách ako Wall Street Journal, New York Times a Forbes. Forbes sa po tom, ako vyšlo najavo, že texty boli v skutočnosti napísané spoločnosťou Monsanto a iba podpísané Millerovým menom, rozhodla zničiť vo svojich archívoch všetky texty nesúce podpis tohoto biológa.

O odhaleniach Le Monde píšu i belgické médiá. Server DH.be uvádza, že tieto praktiky spoločnosti Monsanto sa nesústreďovali iba na širokú verejnosť, ale spoločnosť ich používala aj vo vedeckých publikáciách a odborných časopisoch.

„Pokiaľ je prax ghostwritingu všeobecne rozšírená vo farmaceutickom priemysle, čítanie dokumentov spoločnosti Monsanto vyvoláva otázku o jej rozsahu v chemickom a agrochemickom priemysle,“ podčiarkuje LeMonde. Typickým príkladom je vlajkový produkt Monsanto, herbicíd gylfosát, u ktorého je podozrenie, že sa jedná o karcinogén a o ktorom spoločnosť desaťročia tvrdila pravý opak.

Pokiaľ sa jedná o spoluprácu s externými konzultantmi, spoločnosť Monsato si vyhradzuje právo k opravám a úpravám článkov. Le Monde uvádza, že spoločnosť sa tiež rozhodla umlčať niektorých autorov, ako napr. bývalého zamestnanca spoločnosti J. Acquavella.

Spoločnosť Monsanto ghostwriting popiera a uvádza, že interné maily, v ktorých sa odkazuje na sumy pridelené jednotlivým menám a na túto prax, sú vytrhnuté z kontextu.

Zdroj: hs.sk/