Daň z transakcí EU ‘v zákoně z konce roku’… Evropská unie se rozhodla pokročit s plánem na daň z finančních transakcí i přes britskou opozici s tím, že vedoucí francouzský politik Sarkozy říká, že ta nová berně bude fungovat do konce roku. Velké Británie, Švédsko a také Česká republika jsou jediné ze 27 členských zemí EU, co této dani oponují. Jean Lenetti, francouzský ministr pro evropské záležitosti, včera poskytl jasnější náznak o uvedení této daně do zákoníku, když řekl, že francouzská a německá vláda odsouhlasily, že by se měla realizovat. – UK Telegraph

Dominantní sociální téma: Je to nezbytné, protože banskteři jsou zloději a měli by za své zločiny platit. (Dominantní sociální téma u Daily Bell je vždy propagandistická teze establišmentu, kterou se snaží mást veřejnost, a které se Daily Bell vysmívá.)

Analýza svobodného trhu: Ti u moci už zase protlačují daň z transakcí. Pro ty, kdo chtějí vládnout světu, je daň z transakcí ideální. Každý od těch největších až po ty nejmenší by pravděpodobně podléhal závazné povinnosti udržovat si nějaký druh deníku obchodů a transakcí.

Tohle musí přijít stejně jistě, jako že noc přichází po dni. Buď se pro ně povede deník, nebo si oni sami budou muset deník vést. Každopádně bude vedení evidence povinné. Možná, že na počátku bude evidence anonymní. Ale hlavní myšlenkou je vedení evidence: pečlivé evidence.

To z našeho hlediska otevře zlatý důl na nové zločiny zločince. Ze všeho nejdříve v průběhu času, by se mohla obchodní data vzájemně pomocí výkonných počítačů provazovat, aby se detekovaly vzory „vnitřních obchodů“ (insider trading – obchody mající charakter střetu zájmů). Avšak dříve či později se začnou objevovat i jiné zločiny.

Člověk by mohl přijít s celou kategorií zločinů tržní manipulace, když už budou obchodní data takto rozsáhle podchycovány v tabulkách. Tímto by mohly vzniknout hromady zločinů, při nichž obchodníci budou moci cloumat s trhem tak, že určitými investičními instrumenty budou hýbat sem a tam.

Nebo co třebas exotické zločiny s volavkou, při nichž se trhy budou lákat manipulativními obchodními volavkami. Tito obchodníci vytlačí cenné papíry do nestabilních hodnot. Pak někdo spustí prodejní program a tento obchodní instrument spadne.

Aby se těmto nově objevených zločinům zabránilo, bude se muset ustanovit mezinárodní agentura pro boj s manipulacemi trhů. Bude to obrovská, globální agentura, která bude financována neustále se zvyšující daní z transakcí.

Brzy bude mít každá firma elektronickou policii tržních manipulací. Určité firmy budou identifikovány jako „že ony jsou rošťácké“. (Je tu analogie s rošťáckými weby, proti kterým najednou všude ve světě chtějí všemi prostředky bojovat.) Tyto firmy se mohou, jakmile dostanou nedobrou reputaci, dostat na černé listiny. Reputace lidí se bude také očerňovat, pokud budou mít něco společného se subjekty zapojenými do těchto obchodů.

Nakonec firmy, které prováděly velké množství pouze vlastních obchodů, začnou být očerňovány. Na vlastní nezprostředkované obchody se začne nahlížet jako na indikátor či znamení nebezpečných praktik. (Jako už dnes na firmy obchodující přes hotovost ne výhradně přes bankovní účty.) Nakonec budou moci vlády sestavit i „bílé listiny“ obchodních hodných hochů.

Tyto obchodní firmy, co dostanou pečeť vládou schváleného obchodování budou moci obchodovat v hájemství kamarádských subjektů velké vlády. Tito budou „preferovanými obchodníky“. Tito získají vládní výhody, které ostatní nedostanou.

Nakonec tito obchodní „hodní hoši“ začnou trhu dominovat. Rozdíl bude ten, na rozdíl od běžných velkých obchodníků, že tito budou zcela v hájemství regulátorů, jejich obchody budou probíhat na vládním dvorku, jejich obchodní knihy budou zcela vládě otevřené.

To se bude zneužívat, samozřejmě – masivně zneužívat. Ale to, co ostatní obchodující firmy dostane do potíží, to vládou schválené obchodní kšeftmany do potíží nedostane. Jejich zneužití budou přehlížena, protože tito budou pracovat pro vládu.

Tohle všechno bude samozřejmě až v budoucnu. A snad k tomu ani nedojde. Vláda Davida Camerona zahajuje boj proti dani z transakcí. Vůdci Německa a Francie jsou pro pro-daň (viz výňatek z článku nahoře). Zde je něco dalšího z tohoto článku:

„Bude to na programu evropského summitu 30. ledna. Nicolas Sarkozy a Angela Merkel se o tomto už rozhodli a bude to uvedeno do praxe před koncem roku 2012,“ řekl pan Leonetti v televizním interview. Británie a Švédsko jsou mezi 27 členskými zeměmi EU samy, co této dani odporují, a ta už získala mezi tím, co finanční průmysl kritizuje, ikonický status.

My máme těžkosti uvěřit myšlence, že ti u moc v Británii opravdu této globální dani z transakcí odporují. Téměř vše, co Nicolas Sarkozy ve Francii dělá – zvláště jeho války na Středním východě – vypadá, že je v hájemství širší mocenské elity Anglosféry.

Myšlenka, že Sarkozy a německá Angela Merkel si zhotoví nějaký pirátský satelit, co obíhá svůj vlastní orbit, nám připadá dost ujetá. Německo je úplně okupovány americkými zájmy, takže i vojska USA tam pořád okupují základny – více než stovku, což je fakt, ze kterého lze číst.

Myslíme si, že City of London a zdejší velké rodiny v mnoha generacích už držící centrální bankovnictví tu daň z transakcí CHTĚJÍ. Proč by neměly? Daně jsou způsob, jak si zpracovat informace o lidech a obchodních trendech. Daně jsou způsob, jímž se zajistí, aby se někdo dostal pod tlak, aby poslouchal a dělal business způsobem, ze kterého má prospěch ten větší systém zavedený těmi u moci.

Také věříme, že k takovéto daně je velké množství generalizovaného odporu. V takovém případě ti u moci využijí nástroj zvaný Hegelova dialektika, aby jím zmanipulovali veřejné mínění. Ustanoví dva oponující si tábory a umožní, aby se rozhořela debata, která nakonec vytvoří něco, co je v souladu s tím autorizovaným prvkem, který je pro ně žádoucí.

V tomto případě jsou asi Briti použiti, aby vytvořili jednu stranu této debaty a Evropa tu druhou. Člověk může argumentovat, že i ta debata o EU a euru samotná je tímto polarizovaná.

Člověk také může argumentovat, že vnímáme-li to správně, tak elita vnímá dost velkou opozici proti jejich plánům jako více žádoucí jednoduše proto, aby mohla změny vynutit pomocí legislativní a vojenské moci tak, aby při tom využila i jemnějších nástrojů memu dialektiky.

Samozřejmě, že „daň z transakcí“ se musí chápat jako dominantní sociální téma ve smyslu, kdo z toho má prospěch. Když se to na ty „bansktery“ nenasadí, tak určitě svět zavlečou do chaosu a deprese. Takhle je to populistické: Banksteři vytvořili problém; tak ať platí. A nade všecko je to autoritářské tím nejhorším způsobem: Vládě (a těm, co za ní stojí) to poskytne novou ohromnou moc.

Daň z transakcí bude dalším (velkým) krokem směrem ke světové vládě. Cílem této myšlenky je zjevné vytvoření jednoho trhu, jednoho regulátora a jednu soustavu občanských a trestních sankcí. Avšak ta daň z transakcí otevře celou novou sadu zločinů a poskytne vládám a mocenské elitě nový ohromný právní mandát pro privilegia.

Ti, kdo zkouší vytvořit jediný světový řád, mají v úmyslu smést jakýkoliv záchytný bod pro možnost lidí vydělat si peníze způsobem, který nebyl schválen „establišmentem“. Ti u moci z tohoto důvodu nemají rádi spekulativní fondy, jelikož obchodníci ze spekulativních fondů fungují jen s malým dohledem.

Elitáři si dělají starosti z nezávislých peněžních fondů, protože tyto peněžní fondy mohou podporovat informační celky, které jsou se zájmy elity neslučitelné. V tomto případě jde i o to, co nazýváme Internetová reformace.

Ti u moci nesmírně nenávidí zlato, protože v dobách ekonomického stresu se zlatý průmysl vzmáhá a financuje všechny druhy využití alternativních médií, což se i děje. Spolu s tímto je nezávislým zdrojem příjmu i Internet sám a vy máte možnost ve velkém měřítku podvracet ten autoritativní systém nákupů a plateb.

Vzhledem k tomu, co se po celém světě v Internetu děje, tak vidíme, že děs elity je dobře odůvodněný. Globální daň na transakce z cenin by měla dva z jejich hlediska prospěšné účinky: Nevyhnutelně by trvale zbavila peněžní fondy nezávislosti. Poskytla by i nesmírné výnosy k zajištění souboru opatření pro ty u moci, aby policejně protlačili Nový světový řád – New World Order.

Závěr: Nazvěme tuto daň z transakcí „anti-Internetovou“ daní.


Zdroj: thedailybell.com

]]>