Papež František ve středu spustil dvouletou kampaň za převýchovu lidí, aby migranty nevnímali jako zkázu, nýbrž aby se u nich po celém světě podnítily více vítačské postoje. „Bratři se nesmí bát sdílet spolu cestu! Nesmíme se bát sdílet s nimi naději!“ řekl František ve středu při své každotýdenní generální audienci na Náměstí Svatého Petra, kde inauguroval nový projekt s názvem „Společná cesta“.


Tuto kampaň spouští síť globálních katolických charit Caritas Internationalis a má za cíl budit uvědomění a podněcovat k akcím ohledně migrantů a uprchlíků, kdy se jim bude pomáhat budovat si konexe v místních komunitách.

Podle Caritas byl tento projekt spuštěn v návaznosti na časté volání papeže Františka po „střetech kultur.“

Náš svět „se nepotýká s žádnou migrační krizí, nýbrž s krizí globální solidarity,“ říká Caritas na své webové stránce. „Staň se součástí celosvětové kampaně za navázání vazeb s migranty, za změnu vnímání, za otevření srdcí a myslí a za posílení vazeb, které nás všechny sjednotí.“

Tento projekt má v úmyslu vrhnout světlo jak na výzvy, tak na účinky migrace ve všech fázích této cesty, aby vyprovokoval k „posunu v myšlení“ o této otázce.

K tomuto posuvu v myšlení bude patřit i vyvrácení obvyklých „mýtů o migraci“, konstatuje tato organizace, než se vytipují „některé z nejobvyklejších mýtů kolem migrace a skutečnosti za těmito mýty.“ Podle Caritas k těmto mýtům patří i představa, že teď je migrantů více, než jich kdy bývalo, a že migranti žijí z dávek a kradou občanům pracovní místa, a že uzavření hranic by příliv migrantů omezilo, a že „lidé z chudých zemí migrují do těch bohatých.“

Caritas se ve své pro-migrační kampani druží s ekumenickou ACT aliancí s více než 140 členskými organizacemi, s agenturami Spojených národů, s Organizací pro potravinářství a zemědělství, s Mezinárodní organizací za migraci (IOM), s organizací OSN pro uprchlíky (UNCHR) a se Světovým potravinovým programem spolu ještě s četnými dalšími náboženskými a občanskými organizacemi.

Vatikán ve středu uspořádal tiskovou konferenci, aby na ní formálně projekt „Společné cesty“ oznámil, kterému bude prezidentovat kardinál Luis Antonio Tagle z Manily, prezident Carita Internationalis, spolu se sestrou Normou Pimentel, výkonnou ředitelkou katolických charit Údolí Rio Grande, s ředitelem Caritas Ethiopia, Bekele Mogesem a se třemi mladými migranty z Afriky.


Uvedený prezident na této konferenci řekl, že světoví vůdci by si měli uvědomit, že „my všichni jsme migranti. Nikdo nemůže říci, že by migrantem nebyl, my všichni se v tomto světě přemisťujeme.“

„Nikdo není trvalým obyvatelem,“ a žádní lidé si nemohou nárokovat „svůj vlastní prostor, který teď zrovna okupují,“ řekl, vyjadřujíc naději, že v této otázce dojde k univerzální „konverzi myšlení“.

Tento kardinál sice uznal, že někteří by mohli pociťovat strach, když jim cizinci vstupují do jejich země, řekl však, že tyto obavy jsou obvykle zaplašeny, jakmile si lidé najdou čas, aby si s migranty sedli a vyříkali si své příběhy. „Pak uvidíte, jsou zrovna takoví jako vy a já,“ řekl.

Sestra Pimentel z katolických charit charakterizovala současnou americkou imigrační politiku jako „krutou.“

„Všechny ty administrativy, i ta předchozí administrativa, byly velice kruté, když deportovaly spoustu imigrantů a dělaly ta zadržovací centra pro rodinné jednotky,“ řekla s dodatkem, že podle ní, „je to tak nespravedlivé a neférové pro rodiny s dětmi, s miminky, když jsou umístěny do zadržovacích zařízení.“

„Zrovna tak jako předchozí administrativy i tato administrativa dělá to samé a nejspíš je ještě krutější,“ řekla, když tvrdila, že umisťovat rodiny do takových center je „nelidské,“ protože jsou v podstatě dáni „do vězení.“

Thomas D. Williams

Zdroj: breitbart.com