Papež František v pátek promluvil ve prospěch vítání většího počtu migrantů v Evropě, kdy svým posluchačům řekl, aby se stranili „té intolerance, diskriminace a xenofobie,“ která zamořila kontinent. Při své audienci evropským národním ředitelům církevní pastorální práce s migranty, což bylo shromáždění sponzorované Radou episkopálních konferencí Evropy (CCEE) papež uznal, že „masivní příval migrantů“ vyvolal v Evropě konsternaci, když „když ten dosud provozované migrační politiky uvrhl do krize.“


Spolu s tím však František zároveň zavrhl národní migrační politiky, kterých se dopustily některé země, aby ochránily kulturní a náboženskou identitu lidu Evropy.

„Nebudu skrývat své obavy tváří v tvář projevům intolerance, diskriminace a xenofobie, které v různých regionech Evropy narůstají,“ řekl pontifik, a které jsou „často živeny i rezervovaností a strachem k jiným, k takovým, kteří jsou odlišní, tedy k cizincům.“

„Ještě větší obavy ve mně vyvolává, když si se smutkem uvědomuji, že dokonce ani naše katolické komunity v Evropě nejsou takovýchto defenzivních a reakcí a odmítání ušetřeny, když si je dovolují ospravedlňovat nějakou neurčitou ‚morální povinností‘ zakonzervovat jejich původní kulturní a náboženskou identitu,“ řekl.

Zpráva z letošního léta od Centro Machiavelli zjistila, že evropská migrační krize způsobuje ‚bezprecedentní‘ posuv v demografii italského obyvatelstva.

Letos v lednu měla Itálie více než pět milionů cizinců žijících v ní jako obyvatelé, což je pozoruhodný nárůst o 25 procentu od roku 2012 a o plných 270 procent oproti roku 2002. V té době tvořili cizinci jen 2,38 procenta obyvatelstva, zatímco o patnáct let později toto číslo skoro překračuje 8,33 procenta obyvatel.


Kdyby tyto trendy pokračovaly, pokračuje tato zpráva, tak do roku 2065 první a druhá generace imigrantů překročí 22 milionů osob, čili více než 40 procent celkového italského obyvatelstva.

František ve svém pátečním projevu apeloval na vlastní historii misionářské práce této církve mezi různými kulturami stejně jako na univerzálnost její mise na tomto světě.

„Vždyť i Církev sama se rozšířila na všechny kontinenty právě díky ‚migraci‘ tolika misionářů, kteří byli přesvědčeni o univerzálnosti poselství spásy Ježíšem Kristem, určeného mužům a ženám všech kultur,“ řekl.

„Podléhat pokušení výlučnosti a opevňování své kultury nebývalo v historii této Církve přeci žádoucí,“ pokračoval papež, „ale když k nim došlo, tak nám Duch Svatý vždy pomohl je překonat spolu se zaručením neustálé otevřenosti k druhým považovaným za konkrétní příležitosti k růstu a k obohacení.“

Papež František řekl, že je přesvědčen, že „nám Duch Svatý pomůže udržet si postoj důvěry v otevřenost, který nám umožní překonat všechny bariéry a zbourat všechny zdi.“

Papež ve svém projevu rovněž poukázal, že potíže Evropanů s migranty by mohly zčásti být důsledkem nedostatku větší koheze mezi evropskými národy a nedokončenosti procesu politického sjednocení.


„Když neustále naslouchám jednotlivým církvím v Evropě, tak vnímám značnou nechuť tváří v tvář masivnímu přívalu migrantů a uprchlíků,“ řekl František. „Tato nechuť se musí rozpoznávat a chápat ve světle historické křižovatky charakterizované ekonomickou krizí, která zanechala hluboké šrámy. Tato nechuť byla navíc umocněna i rozsahem a složením přílivu migrantů kvůli značné nepřipravenosti hostitelských zemí a kvůli časté neadekvátnosti národní a komunitní politiky.“

„Ta nechuť ale ukazuje také omezení plynoucí z nedostatečnosti procesu evropského unifikujícího sjednocení,“ pokračoval pontifik, „tedy ty překážky, na které narážíme, když dojde ke skutečně konkrétnímu uplatňování univerzálnosti lidských práv a na ty zdi, na které naráží všechny integrující humanismus, který je jedním z nejkrásnějších plodů Evropské civilizace.“

Na tomto setkání se papež nezmínil o právu národů na zabezpečení svých hranic, jak to někdy už dělal. Ani nemluvil o povinnosti politických vůdců moudře vyhodnotit účinnou kapacitu svých zemí pobrat a integrovat migranty, než se rozhodnou, kolik jich vezmou, což je téma, k němuž se v minulosti často vyjadřoval.

František letos dokonce prohlásil, že evropská migrační krize je „největší tragédií od Druhé světové války.“

Thomas D. Williams

Zdroj: breitbart.com