Hyperkány jsou hypotetickou kategorií extrémně silných tropických bouří, které by mohly vzniknout v případě, že by se voda v oceánu zahřála na teplotu kolem 50ti stupňů Celsia. Dosáhnout takové teploty, která o 15 stupňů převyšuje nejvyšší dosud naměřené údaje, by bylo možné například po srážce Země s kosmickým tělesem, následkem velké sopečné erupce, anebo vlivem globálního oteplování.

Termín "hyperkán" (hypercane) zavedl v roce 1994 Kerry Emanuel, profesor atmosférických věd na Massachusettském technologickém institutu (Massachusetts Institute of Technology, MIT).

Podle něj by zvažovaný atmosférický útvar mohl mít až 500 kilometrů v průměru a ovlivňoval by vzdušné proudy v prostoru o velikosti Severní Ameriky. Extrémně silný vítr (o rychlosti blížící se 1100 kilometrů za hodinu) a velmi nízký tlak ve středu bouře (pod 300 hektopascalů) by prodloužily dobu trvání celého jevu.

Svými účinky bychom hyperkán mohly srovnat s vysavačem. Vysoko do stratosféry by bylo nasáto enormní množství prachu a vodní páry. Kromě vážného narušení ozónové vrstvy, což by samo o sobě stačilo na vyhubení četných forem života, by pak planetu čekaly i těžko odhadnutelné změny klimatu.

V počítačovém modelu, vytvořeném profesorem Emanuelem a jeho kolegy, by podmínky pro zformování hyperkánu nastaly, pokud by se část oceánu o průměru asi 50 kilometrů alespoň na jeden den ohřála na teplotu 45 a více stupňů Celsia. Není to tak úplně nereálná představa. Dostatečně horká zóna by vznikla například po dopadu desetikilometrového kosmického tělesa do mělkého moře.

Emanuel věří, že svědky apokalyptického hyperkánu mohli být dinosauři před 65 miliony let, kdy se do oblasti dnešního poloostrova Yucatán zřítil asteroid. Je také možné, že hyperkány přispěly k masovému vymírání před 250 miliony roky. Území dnešní Sibiře, tehdy zaplavené mělkým mořem, přetvořila velmi silná sopečná aktivita. Láva pokryla oblast větší, než jaká je současná rozloha Evropy. Sopečné výbuchy mohly vodu v moři ohřát o desítky stupňů Celsia. Nicméně v těchto končinách daleko od subtropů je vznik hyperkánů nepravděpodobný.

Mnoho expertů, a patří mezi ně i Kerry Emanuel, tvrdí, že globální oteplování zvyšuje intenzitu tropických bouří. Ze statistik vyplývá, že mezi lety 1970 a 2005 se počet cyklón 4. a 5. kategorie téměř zdvojnásobil. Máme prý důvody k tomu, abychom se domnívali, že tento trend bude i nadále pokračovat.