Vědci NASA říkají, že objevili nevyvratitelný důkaz, že na Marsu kdysi mohl existovat život.  Bór je klíčovou ingrediencí života, o které vědci říkají, že potvrzuje, že na Marsu kdysi život existovat mohl. Dailymail.co.uk hlásí:  


‚Protože boritany asi sehrály klíčovou roli při vzniku RNA – jednoho ze stavebních bloků života – tak nález bóru na Marsu dále otevírá možnost, že na této planetě mohl vzniknout život,‘ říká Patric Gasda, postdoktorandský výzkumník z Los Alamos National Laboratory a vedoucí autor tohoto článku.

‚Boritany jsou jedním z možných můstků od jednoduchých organických molekul vedoucích k RNA. Bez RNA nemáte žádný život.‘

‚Přítomnost bóru nám říká, že pokud by na Marsu byly organické sloučeniny, tak by mohlo dojít k právě takovým chemickým reakcím.‘

Článek byl publikován dnes v žurnálu Gephysical Research Letters.

Na Marsu nalezený bór objevila Curiosity v žilách minerálního síranu vápenatého, což znamená, že bór byl přítomen v podzemní vodě Marsu, a poskytuje to i další náznaky, že podzemní voda v kráteru Gale, kde se tento rover zrovna nachází, byla obyvatelná, neboť měla teplotu mezi 0-60 stupni Celsia a pH neutrální až alkalické.


Bór zjistil přístroj ChemCam (kamera zobrazující i chemikálie) s laserovým osvitem vzorků, který vyvinula Los Alamos National Laboratory ve spolupráci s francouzskou kosmickou agenturou.

‚V kráteru na Marsu jsme zjistili boritany, kdy kráter je starý 3,8 miliardy let, tedy mladší než čas pravděpodobného vzniku života na Zemi,‘ řekl Gasda.

‚V podstatě nám to říká, že podmínky, za nichž by se potenciálně mohlo dospět k životu, existovaly i na dávném Marsu nezávisle na Zemi.‘

Curiosity šplhá po geologických vrstvách marťanské hory a nachází tam chemické důkazy o tom, jak se před miliardami let měnila pradávná jezera a mokré podzemní prostředí způsobem, který by mohl ovlivňovat potenciální vhodnost pro mikrobiální život.

S tím, jak rover postupuje vzhůru do kopce, je tu trend ve složení hornin směřující k čím dál většímu zastoupení jílů a k větší přítomnosti bóru.

Tyto a ostatní charakteristiky chemické variability nám vypovídají o tom, za jakých podmínek se tu ty sedimenty původně ukládaly a o tom, jak později podzemní voda, která jimi protékala, akumulovala vrstvy pozměněných a při transportu vodou rozpuštěných prvků, včetně boru.


Zda ale život na Marsu někdy existoval, to pořád nevíme. Žádný přesvědčivý důkaz pro to nalezen ještě nebyl.

Když v roce 2012 v kráteru Gale na Marsu Curiosity přistála, bylo hlavním cílem mise zjistit, zda by tato oblast mohla životu nabídnout obyvatelné prostředí, což bylo už potvrzeno.

Rover chystaný na Mars v roce 2020 bude vybaven přístrojem zvaným ‚SuperCam‘ vyvinutým v Los Alamos a přístrojem zvaným SHERLOC, který vyvinula Jet Propulsion Laboratory s významným přispěním Los Alamos.

Oba budou zkoumat příznaky existence minulého života na této planetě.